KAM VE VESELÍ A OKOLÍ v červnu 2018

Main_bez_n_zvu_1
Logo | FOTO: Archiv týdeníku Nové Slovácko

Blatnice pod Svatým Antonínkem www.obecblatnice.cz tel.: 518 331 225

2. – 3. 6. Víkend otevřených památkových domků / Ojedinělé zpřístupnění památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých muzeí na Slovácku s průvodcovskou službou a doprovodnými programy / Blatnické muzeum / 9.00 – 17.00 / www.slovacko.cz
3. 6. Pouť Matice svatoantonínské/ Kaple sv. Antonína / 10.30 / www.antoninek.cz / Tel.: 734 384 671
3. 6. Dětský den / Fotbalové hřiště / 14.00
13. 6. Domácí pouť ke cti svatého Antonína / Kaple sv. Antonína / 17.00
17. 6. Hlavní pouť ke cti svatého Antonína / Mše svaté v 8.00, 9.00 a 10.30, od 14.00 kulturní odpoledne včetně dětských atrakcí na prostranství u kaple / Kaple sv. Antonína
24. 6. Pouť Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie a čtenářů časopisu Immaculata / Kaple sv. Antonína / 15.00

Boršice u Blatnice www.borsiceublatnice.cz tel.: 728 705 831

1. 6. Oslavy 45. výročí otevření MŠ a Den otevřených dveří MŠ / V programu kouzelnické představení, skákací hrad, výstava fotek aj. / MŠ / 15.00
2. 6. Sportovní dětský den – Boršická olympiáda / Fotbalové utkání, sportovní soutěže, skákací hrad aj. / Fotbalové hřiště / 15.00

Hluk www.mestohluk.cz tel.: 572 111 312

2. – 3. 6. Víkend otevřených památkových domků / Ojedinělé zpřístupnění památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých muzeí na Slovácku s průvodcovskou službou a doprovodnými programy / Soubor památkových domků „Na Rajčovně“ / 9.00 – 17.00 / www.slovacko.cz
21. 6. Den hudby / Park u tvrze
22. – 23. 6. Filmový maraton / Noc plná kreslených pohádek s nocováním na DDM – přihlášky předem / 18.30 – 8.00 / www.ddmhluk.cz / Tel.: 572 581 584

Hroznová Lhota www.hroznovalhota.cz tel.: 518 327 120

2. 6. Na kole dětem s Josefem Zimovčákem / 9. ročník dobročinné veřejné cyklotour napříč ČR – projekt na podporu onkologicky nemocných dětí / Přidat se může každý třeba jen na kousek trasy / Zastávka pelotonu v Hroznové Lhotě okolo 10.15 / www.nakoledetem.cz / Tel.: 723 890 777
16. 6. Myslivecké odpoledne / Chovatelský areál

Hrubá Vrbka www.hrubavrbka.cz tel.: 518 329 798

2. – 3. 6. Víkend otevřených památkových domků / Ojedinělé zpřístupnění památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých muzeí na Slovácku s průvodcovskou službou a doprovodnými programy / Chráněná kamenná komora / 9.00 – 17.00 / www.slovacko.cz
9. – 10. 6. Oslavy 130. výročí založení SDH / Pestrý program oslav bude probíhat na návsi „U zvonice“ v Pá 18.30 – 23.20, v So 10.30 – 17.00

Javorník www.javornik-ho.cz tel.: 518 329 208

16. 6. Obecní den / Fotbalové hřiště / 15.00
30. 6. Javornické zpívání / 14. ročník folklorní akce s bohatým programem / Fotbalové hřiště / 18.00

Kněždub www.knezdub.cz tel.: 530 332 731

1. 6. Den dětí / Zahrada ZŠ / 16.00
15. – 16. 6. 20. kněždubské bigbítování / Akce pro všechny milovníky tvrdé hudby / Olšiny / Začátek vždy v 19.00 / Tel.: 733 189 805
23. – 24. 6. Jánská pouť / Hřiště Sokol Kněždub a kostel

Kozojídky www.kozojidky.cz tel: 518 327 350

1. 6. Den dětí / 16.00
16. – 17. 6. Návštěva českých Kozojídek

Kuželov www.kuzelov.com tel: 518 329 824

23. 6. Tri kameně/ Přátelské setkání obcí Kuželov, Vrbovce a Chvojnica s programem pro všechny věkové kategorie / U Tří kamenů

Lipov www.obeclipov.cz tel.: 518 338 134

16. a 17. 6. Kosmetický salon Rosemary / Představení autorské veselohry v podání ochotnického spolku Lipovský výkvět / Po představení proběhne recitál kapely Huménečko / 17. 6. se koná repríza / Sokolovna
29. 6. Červnová noc / Taneční zábava – od 19.30 hraje skupina Comeback Rock Band, od 22.00 vystoupí skupina Kern / Sokolovna
30. 6. Oslavy 150 let školy v Lipově a obce Lipov / Od 14.00 do 15.30 na školním hřišti slavnostní program s křestem knihy o J. Hlubíkovi – vystupují děti z MŠ a ZŠ, Sboreček žen z Lipova, Mužský sbor z Lipova, FS Lipovjan a HCM P. Galečky, 16.00 – 18.00 prohlídka ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov, 19.00 – 23.00 DH Blatnička a zvěřinové speciality na Sokolovně

Louka www.obeclouka.cz tel.: 518 338 133

1. 6. Botanická procházka / Procházka po kvetoucích loukách v okolí Volavce s odborným výkladem RNDr. Ivany Jongepierové / Ukončení na myslivecké chatě s opékáním špekáčků / Sraz v 16.00 pod kukaňů
2. 6. Dětský den se zábavou / Od 14.00 pestrý program pro děti, od 18.00 hraje pro ně i dospělé kapela Fo3 / Areál Pod Hájem
3. 6. Beseda s důchodci / KD
8. 6. Projekt Louka / Párty s DJs pořádaná ročníkem 2000 / Areál Pod Hájem
23. 6. Oslava Mužského pěveckého sboru Louka / Akce pořádaná při příležitosti 10. výročí založení sboru / Areál Pod Hájem
29. 6. Volání divočiny / Párty s DJs pořádaná ročníkem 2000 / Areál Pod Hájem

Malá Vrbka www.malavrbka.cz tel.: 518 329 510

16. 6. Horňácké kosení / 19. ročník kosení orchidejových luk s kulturním programem / Akce navazuje na tradice a seznamuje dnešní lidi s těžkou fyzickou prací našich předků / Sraz krojovaných účastníků v 5.30 před KD, v 6.30 zahájení kosení / Od 10.00 malý jarmark tradičních výrobků, ukázka výcviku pasteveckých psů, oběd pod širým nebem / V 13.00 slavnostní vyhodnocení těch nejlepších, od 14.00 volná zábava u cimbálové muziky

Moravský Písek www.moravskypisek.cz tel.: 518 387 370

3. 6. Dětské rybářské závody na Pískovišti / Akce pro rybáře i nerybáře do 15 let, připravena tombola a občerstvení / 7.00 – 12.00 / Tel.: 724 162 253
9. 6. Pohádkový les / Zábavné odpoledne pro děti k jejich svátku / Stadion / 13.30 / www.zelenacimp.estranky.cz / Tel.: 732 477 505
9. 6. Noc otců s dudákem aneb kdo si hraje, nezlobí / Akce určená nejen mužům se soutěžemi (zvedání pivního sudu, hod pneumatikou aj.), hraje skupina Generace / Montreal na Stadionu / 20.00
9. - 10. 6. Noční rybářské závody pro dospělé na Pláňavách / Připraveny rybí speciality / 16.00 – 10.00 / Tel.: 724 162 253 17. 6. Den seniorů / V programu vystoupí Seniorky z Moravského Písku a skupina Rose Band, tombola a občerstvení zajištěny
23. 6. Den Obce Moravský Písek / Dopoledne tradiční běh Moravským Pískem, hry pro děti, ukázka hasičské techniky, skákací hrad, zahájení koupací sezóny, od 20.00 taneční zábava se skupinou Artemis / Stadion a koupaliště
23. 6. Běh Moravským Pískem – memoriál Zdeňka Damborského / 16. závod Moravsko-slovenského běžeckého poháru 2018 a 8. závod Hodonínského běžeckého poháru mládeže / Start 1. dětské kategorie v 9.00, start hlavního závodu v 11.00 / http://bkhod.webnode.cz / Tel.: 606 156 937

Ostrožská Lhota www.ostrozskalhota.cz tel.: 606 028 041

3. 6. 30. výročí vzniku Dětského národopisného souboru Kameňáček / Oslava jubilea místního souboru, vystupují dětské soubory z Ostr. Lhoty, Hluku, Ostr. Nové Vsi, Uh. Ostrohu, Blatnice a Blatničky, Slovácký krúžek Háječek a CM Višňa z Ostrožské Lhoty / Sál OÚ / 15.00
9. 6. Antonínkové sečení trávy / Akce navazující na tradice našich předků / Pořádá Mužský pěvecký sbor Ostrožská Lhota s hosty / Park v Hájku / www.mpsol.estranky.cz / Tel.: 602 720 627

Ostrožská Nová Ves www.onves.cz tel.: 572 598 115

2. – 3. 6. Víkend otevřených památkových domků / Ojedinělé zpřístupnění památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých muzeí na Slovácku s průvodcovskou službou a doprovodnými programy / Památkový domek čp. 377 / 9.00 – 17.00 / www.slovacko.cz
8. 6. Krkonošské pohádky / Divadelní zpracování kultovního Večerníčku v podání Divadla pohádek / Společenský sál / 17.00
9. 6. Koncert cimbálové muziky Grajcar / Společenský sál / 19.00 / Tel.: 608 670 625
19. 6. Beseda s důchodci / Památkové domky u kostela / 17.00
30. 6. Vitaj, léto, s písničků… / Folklorní odpoledne / Park Sirnatých lázní

Strážnice www.straznice-mesto.cz tel.: 518 325 721

29.3.-30.9. Výstava modrotisku / Výstava předmětů z modrotiskové dílny Antonie Dostálkové / Městské muzeum – sklepení / www.muzeum-straznice.webnode.cz / Tel.: 518 334 155
27.5.-23.9. Svět kostiček / Putovní výstava exponátů ze stavebnice Lego / Městské muzeum / www.muzeum-straznice.webnode.cz
2. 6. Kosení strážnických lúk / Akce připomínající tradice / Hotařská búda pod vrchem Žerotín / 6.00 / www.vinarstvidobcakovi.cz / Tel.: 721 244 934
2. 6. Na kole dětem s Josefem Zimovčákem / 9. ročník dobročinné veřejné cyklotour napříč ČR – projekt na podporu onkologicky nemocných dětí / Přidat se může každý třeba jen na kousek trasy / Zastávka pelotonu ve Strážnici okolo 11.00 / www.nakoledetem.cz / Tel.: 723 890 777
2. 6. Oslava Dne dětí / Zahrada u sv. Martina / 16.30 / www.straznice.dcpr.cz / Tel.: 603 240 533 3. 6. Zahradní slavnost / Zábavné odpoledne pro děti / Zahrada DDM / 15.00 – 17.00 / www.ddmstraznice.cz / Tel.: 739 354 587
3.6. – 30.9. Žili mezi námi / Výstava věnovaná bývalé židovské komunitě ve Strážnici / Vernisáž výstavy 3. 6. ve 14.00 za hudebního doprovodu CM Capella, která má ve svém repertoáru mj. i židovské písně / Synagoga / www.muzeum-straznice.webnode.cz / Tel.: 518 334 155
4. 6. Poslední aristokratka / Divadelní představení s Annou Polívkovou, Janem Hrušínským a Miluší Šplechtovou v hlavních rolích / KD / 19.30 / www.kulturnidumstraznican.cz / Tel.: 518 334 762
6. 6. Celoškolské vystoupení ZUŠ / KD / www.zusstraznice.cz / Tel.: 518 305 520
13. 6. Rekord v 3IQU (triku) / Klubovna DDM / 15.00 / www.ddmstraznice.cz / Tel.: 739 354 587
15. 6. Hranice práce / Promítání dokumentu o pracovních podmínkách v nejhůře placených zaměstnáních v ČR / Zahrada u sv. Martina / 19.30 / www.krestanskaakademie.cz / Tel.: 732 123 376
21. – 24. 6. 73. ročník MFF Strážnice a 36. ročník FF Dětská Strážnice / Folklorní festival tradičně plný hudby, tance, zpěvu, krásných lidových krojů, dobrého vína i gastrospecialit, interaktivní programy, v sobotu průvod městem / Zámecký park, skanzen, ulice a náměstí / www.festivalstraznice.cz / Tel.: 518 306 611
29. 6. Hasičská zábava / Hraje kapela Artemis / Ostrůvek v zámeckém parku / 20.00
30. 6. Rocková noc na Hotařské búdě / Hotařská búda pod vrchem Žerotín / www.vinarstvidobcakovi.cz / Tel.: 721 244 934
30. 6. Noc na Karlštejně / Známý muzikál v nastudování Moravského divadla Olomouc umocněný krásným prostředím zámeckého parku / Letní kino – stadion Zahrada / 20.30 / www.kulturnidumstraznican.cz

Tasov www.tasov-ho.cz tel.: 518 327 336

1. 6. Den dětí – dozvuky zimní olympiády / Pro děti i dospělé je připraven bohatý program, vyzkoušet si mohou biatlon, curling, hokej, rychlobruslení a jiné disciplíny / Zahrada mateřské školy / 16.00 2. 6. Den dětí – procházka na Radošov / Výšlap na rozhlednu Radošov pod vedením tasovských myslivců a v doprovodu pejsků / Zakončení akce na fotbalovém hřišti s opékáním špekáčků / Sraz na parkovišti u OÚ ve 14.00
22. 6. Zahradní slavnost / Areál MŠ

Tvarožná Lhota www.tvarozna-lhota.cz tel.: 518 337 726

2. – 3. 6. Víkend otevřených památkových domků / Ojedinělé zpřístupnění památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých muzeí na Slovácku s průvodcovskou službou a doprovodnými programy / Rolnický dům / 9.00 – 17.00 / www.slovacko.cz
9. 6. Lhota vaří …tož Vás zveme! / Košt gulášů, vaří 5 týmů, pro děti jsou připraveny nafukovací atrakce / Před OÚ / 12.00
29.6. – 1.7. Extrem cross festival Tvarožná Lhota Lučina / Sportovní akce s několika disciplínami: běh zdraví, X Cross Country a H triathlon / Rekreační oblast Lučina
29. 6. Zahájení prázdnin – táborák na hřišti / Fotbalové hřiště

Uherský Ostroh www.uhostroh.cz tel.: 572 503 960

2. 6. Na kole dětem s Josefem Zimovčákem / 9. ročník dobročinné veřejné cyklotour napříč ČR – projekt na podporu onkologicky nemocných dětí / Přidat se může každý třeba jen na kousek trasy / www.nakoledetem.cz / Tel.: 723 890 777
1.6. – 30.8. Móda od 20. do 70. let 20. století / Výstava mapující pomocí módy jednotlivé dekády Československa od 20. až do 70. let minulého století / Zámecká galerie
1. – 30. 6. Bazar vyřezených knih / Městská knihovna
6. 6. České stopy na Aljašce / Cestopisná přednáška Bohumila Blahuše / Zámek – taneční sál / 17.00
16. 6. Jumping party / Největší jumping open air party na Slovácku / Zámek – nádvoří
24. 6. Den hudby / Hudební koncerty a vystoupení / Park v Ostrožském Předměstí / 15.00

Velká nad Veličkou www.obecvelka.cz tel.: 518 670 693

2. 6. Namaluj ornament / 2. happening ke dni dětí, na kterém budou s lidovou malérečkou Lenkou Jurečkovou hlavně děti malovat a zkrášlovat své okolí / U hlavní autobusové zastávky / 15.00 / www.spolekfutra.cz / Tel.: 608 617 964

2. 6. Metal v Šenku 2018 / 3. ročník jednodenního metalového festivalu / Horňácký Šenk / 17.00 / www.hornackysenk.cz / Tel.: 608 942 050
6. 6. Australské květové esence / Přednáška Lucie Vávrové s praktickými ukázkami / KD / 18.00 / www.kdvelka.cz / Tel.: 606 025 909
15. 6. Koncert Hanky Kosnovské a Veroniky Hložkové / Hanka Kosnovská – „frontwoman“ kapely NIL, sólová interpretka a host Pražského Výběru, vystoupí se svým autorským albem „Jiná“ za doprovodu Veroniky Hložkové (cello, zpěv) / KD / 19.00 / www.kdvelka.cz / Tel.: 606 025 909
17. 6. 4. zpěváček Slovácka / Oblastní kolo dětské pěvecké soutěže v lidové písni v kategorii do 10 let / Hudební doprovod HCM Petra Galečky, CM Matěje Kůrečky, jako host vystoupí starší skupina souboru Veličánek z Velké nad Veličkou / KD / 15.00 / Tel.: 608 813 592
24. 6. Kurz osobního líčení aneb sama sobě vizážistkou / Kurz o líčení pro ženy, rezervace předem nutná / KD / 9.30 – 14.30 / www.kdvelka.cz / Tel.: 725 001 888
24. 6. Horňácký kvíz / Soutěžní podvečer s otázkami zaměřenými na mikroregion Horňácko a tekutými cenami pro první tři místa / Horňácký Šenk / 18.00 / www.hornackysenk.cz / Tel.: 608 942 050

 Veselí nad Moravou www.veseli-nad-moravou.cz tel.: 518 670 106

9. 3. – 1. 6. Dušan Zeman: Oleje / Výstava děl veselského autora / Soukromá galerie Jiří Konečný (prostory České Pojišťovny, a.s.) / Tel.: 518 322 715, 602 719 102
6. 5. – 1. 7. Radek Pilař dětem / Výstava určená nejen dětem, ale všem, co mají rádi postavičky jako Večerníček, Rumcajs, Manka, Cipísek, a která je poctou umělci, jenž věnoval značnou část svého nadání, umu a času tvorbě pro děti / Městská galerie Panský dvůr / http://galerie.kultura-veseli.cz / Tel: 602 618 630
16.5.–15.6. Výstava nejlepších žákovských výtvarných prací / Panský dvůr Výstava absolventských prací výtvarného oboru / ZUŠ www.zus-veseli.cz / Tel.: 518 309 651
27.5.-29.7. Veselí a Veselsko na starých mapách / Výstava v Městském muzeu / www.masaryk.info / Tel.: 518 322 412
1. 6. Branný dětský den s MěPo / Ukázky činností policie, hasičů, záchranářů, zdravotníků a armády, výstava raket, vojáci airsoft klubu, civilní a vojenská technika / Vedle kina Morava / 8.00 – 13.00 / Tel.: 518 670 282

1. – 2. 6. Mezinárodní dětský folklorní festival Štěpy / 25. ročník folklorního festivalu zaměřeného na dětské i profesionální soubory s bohatým doprovodným programem, který zahrnuje mj. trh místních specialit, „Náměstí žije“ – představení zajímavých prvků rekonstruovaného náměstí, „Veselskou svatbu“ – scénická ukázka místních tradic a zvyků / V Pá začíná program ve 14.00 na náměstí Míru, v So ve 13.30 Pohádkovým lesem v Zámeckém parku, poté v 15.30 na Bartolomějském náměstí / www.vkl.kultura-veseli.cz / Tel.: 602 618 630
1. 6. Koncert Jaroslava Hutky / Koncert jednoho z nejznámějších českých folkařů, který vloni oslavil 50 let na hudební scéně / Ranch Mississippi River / 20.00 / www.rancveseli.cz / Tel.: 776 824 499 2. 6. Pohádkový les / Zábavné odpoledne plné her a soutěží pro děti k jejich svátku / Vstup u vodní elektrárny / Zámecký park / Od 13.30 do 16.00 výdej hracích karet / www. veseli-nad-moravou.dcpr.cz / Tel.: 605 274 910
2. 6. Plavba po Baťáku ke Dni dětí / Vyhlídkové plavby, v přístavu improvizované „zpívánky“ a dětská tiskárnička na výrobu pamětní pohlednice / Vyplouvá se ve 14.00, 15.15, 16.30 a 17.45 / Přístav Baťova kanálu / www.batacanal.cz / Tel.: 518 325 330
3. 6. Župní sokolský slet / Ve 14.00 průvod od KD na Sokolovnu, kde od 14.30 začíná program / Tel.: 725 781 202
3. 6. Varhanní koncert Václava Stoklasy / Koncert v rámci 2. ročníku cyklu varhanních koncertů „Laudate Organum“ v podání absolventa JAMU v Brně V. Stoklasy / Kostel sv. Andělů strážných / 15.00 / www.kultura-veseli.cz / Tel.: 602 618 630
5. 6. Čarovná rybí kostička a O Smolíčkovi / Premiérová představení pohádek od Charlese Dickense a Boženy Němcové v podání žáků literárně-dramatického oboru ZUŠ / Sál ZUŠ / 18.00 / www.zus-veseli.cz / Tel.: 518 309 651
6. 6. Nosláva / První ze středečních hudebních podvečerů na Panském dvoře v rámci Veselského kulturního léta zahájí vystoupení olomouckého písničkáře Stanislava Hyráka s pseudonymem „Nosláva“, který představí své třetí autorské album / Panský dvůr - nádvoří / 18.00 / www.vkl.kultura-veseli.cz / Tel.: 602 618 630
7. 6. Příběhy soudce Ooka / Premiérové představení žáků literárně-dramatického oboru ZUŠ – pro milovníky japonské kultury a spravedlnosti / Sál ZUŠ / 17.00 / www.zus-veseli.cz / Tel.: 518 309 651

8. 6. ZUŠ FEST / Zábavný pořad pro veřejnost v podání žáků, učitelů a téměř všech hudebních seskupení ZUŠ / Prostranství před ZUŠ / 16.00 – 21.30 / www.zus-veseli.cz / Tel.: 518 309 651
8. 6. Letní kino: Hoří, má panenko / Známá komedie Miloše Formana, uváděná jako vzpomínka na tuto legendu české i světové kinematografie/ Zámecký park – Orchestra / 21.30 / www.vkl.kultura-veseli.cz / Tel.: 724 130 770 10. 6. Hrátky na Hutníku / Zábavné odpoledne plné her a soutěží nejen pro děti s doprovodným kulturním programem / Od 15.00 Divadlo na háčku s pohádkou Jarní medvědiny / Travnatá plocha na Hutníku u pobočky městské knihovny / 14.00 / www.vkl.kultura-veseli.cz / Tel.: 602 618 630
11. 6. Narcis a Echo / Premiérové představení žáků literárně-dramatického oboru ZUŠ – moderní pojetí řecké báje / Sál ZUŠ / 18.00 / www.zus-veseli.cz / Tel.: 518 309 651
13. 6. Dechová hudba Konúpci / Místní mladá dechová hudba s pestrým repertoárem vystoupí v rámci středečního hudebního podvečera / Panský dvůr - nádvoří / 18.00 / www.vkl.kultura-veseli.cz / Tel.: 602 618 630 14. 6. Grilovačka po vegetariánsky / Jak se úsporně sbalit na cestu / Podvečer s dvěma aktuálními tématy / Centrum Rybníček / www.klubyzdravi.cz
14. 6. Absolventský koncert Anny Urbaničové / Multižánrový koncert dvojnásobné vítězky ústředního kola soutěže ZUŠ ve hře na saxofon a jejích hostů / Sál ZUŠ / 19.00 / www.zus-veseli.cz / Tel.: 518 309 651
15. 6. Nevhodné představení (pro odvážné) / Představení žáků literárně-dramatického oboru ZUŠ – vážně i vesele nejen o historických faktech, jako přídavek bude loutkový příběh na motivy japonské pohádky Na cestě / Sál ZUŠ / 18.00 / www.zus-veseli.cz / Tel.: 518 309 651
15.6.-15.9. Výstava Genesis: Variácie / Výstava děl občanského sdružení výtvarníků z Holíča / Vernisáž 15. 6. v 18.00 s hudebním doprovodem a úvodním slovem Kataríny Vyskočilové / Soukromá galerie Jiří Konečný (prostory České Pojišťovny, a.s.) / Tel.: 518 322 715, 602 719 102
16. 6. Pochod pro zdraví / Turistická akce s délkou trasy 14 km / Odjezd autobusu v 6.59 od nádraží do Tasova, odtud pěšky přes Vojšické louky na Lučinu a do Tvarožné Lhoty / www.pochod-pro-zdravi.estranky.cz / Tel.: 737 330 894
16. 6. Exkurze „Za královnou Vojšických luk“ / Botanická vycházka s Karlem Fajmonem, botanikem Správy CHKO Bílé Karpaty, na hrubovrbecké Vojšice a kněždubské Čertoryje s délkou trasy 8 km / Sraz u rozcestníku na vrchu Výzkum ve 12.00 / www.bilekarpaty.cz/vis / Tel.: 518 322 545

16. 6. Veselský oříšek 2018 / Soutěž o nejhezčího oříška (pejska), soutěž o podobnost pán-pes a hodnotné ceny, výtěžek z akce bude věnován bzeneckému útulku / Přihlášky do 10. 6. na panana4862@seznam.cz / Ranch Mississippi River / 14.00 / www.rancveseli.cz / Tel.: 776 824 499 16. 6. Beseda u cimbálu / Vystupuje HCM Jožky Staši, Kuželovské zpěvulky a soubor Radošov / Ranch Mississippi River / 19.00 / Tel.: 603 835 935
20. 6. Strážnický večer / Seznámení s tradiční strážnickou kulturou před blížícím se folklórním festivalem ve Strážnici v rámci středečních hudebních podvečerů – hraje CM Pavla Múčky / Panský dvůr - nádvoří / 18.00 / www.vkl.kultura-veseli.cz / Tel.: 602 618 630
22. 6. Letní kino: Jumanji: Vítejte v gžungli / Zábavná akční podívaná / Zámecký park – Orchestra / 21.30 / www.vkl.kultura-veseli.cz / Tel.: 724 130 770
23. 6. Veselské in-line závody / Závody na in-line bruslích s doprovodným programem / In-line dráha vedle stadionu / 8.00 / www.inlineveseli.cz / Tel.: 605 210 322
23. 6. Myslivecký dětský den / Zábavné odpoledne pro děti - soutěže, ukázka mysliveckých činností, opékání špekáčků, balíček s malým občerstvením pro děti zdarma / Veselské louky - po pravé straně silnice z Veselí na Moravský Písek / 14.00 – 16.30 / Pořádá Myslivecké sdružení Buková
27. 6. O šíleně smutné princezně / Představení divadelního kroužku při ZŠ Hutník / KD / 17.00
27. 6. Big Band ZUŠ / Místní big band složený převážně ze žáků ZUŠ a jejích příznivců vystoupí v rámci středečních hudebních podvečerů / Panský dvůr - nádvoří / 18.00 / www.vkl.kultura-veseli.cz / Tel.: 602 618 630
29. 6. Hurá na prázdniny / Oslava začátku prázdnin s pestrým programem a nabídkou nejrůznějších aktivit / Městské koupaliště / 14.00 / www.vkl.kultura-veseli.cz / Tel.: 602 618 630

Vnorovy www.vnorovy.cz tel.: 518 309 543


9. 6. Přehlídka mužských a ženských sborů / Areál Ajax v Lidéřovicích / 17.00 / www.spinek.wz.cz / Tel.: 603 852 087
20. 6. T-Mobile Olympijský běh / Celorepublikový závod v běhu – dětské závody od 17.00, hlavní závod na 7.500 m od 18.00 odstartován z éteru Českého rozhlasu / Registrace do 11. 6. / Hřiště / www.olympijskybeh.cz / Tel.: 603 866 067

Vytvořeno ve spolupráci s Turistickým informačním centrem Strážnicko a se zástupci obcí a turistických informačních center na Veselsku a v Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko.

DISKUZE

comments powered by Disqus
NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY