4 krát JEDNIČKA ze Starého Poddvorova

Main_starypoddvorov
FOTO: Archiv týdeníku Nové Slovácko

4 krát JEDNIČKA ze Starého Poddvorova
- PRVNÍ zmínka o Starém Poddvorovu je na začátku 17. století.
Předchůdkyní Starého i Nového Poddvorova byla ves Potvorovice
(význam jména byl „ves lidí Potvorových“), jež se rozkládala v
bezprostředním sousedství zástavby nynějšího Nového Poddvorova.
O definitivním názvu Starý Poddvorov (tedy ves, ležící pod dvorem)
se rozhodlo na základě žádosti Zemské politické správy v Brně,
která ji postoupila Ministerstvu vnitra, které pak v dekretu 28438/14
dne 27.10.1924 používání názvu Poddvorov oficiálně schválilo,
- na místo PRVNÍHO poddvorovského učitele byl 6.12.1823
ustaven a brněnskou konsistoří potvrzen učitel František Donée,
potomek francouzských kolonistů z Čejče. Škola byla zařízena
velmi chudě: jediná učebna byla opatřena 16 lavicemi, další dvě
místnosti sloužily jako učitelský příbytek. Učitel měl k dispozici
ještě komoru, dva chlévy, předzahrádku a zeleninou zahradu za
domem,
- s příchodem PRVNÍ světové války ne všichni obyvatelé vyloženě
trpěli. Učitel Jindřich Sís ve svých zápiscích z roku 1926 konstatuje,
že mnohé ženy, které za muže na frontě pobíraly válečnou podporu,
si poměry doslova chválily, zvláště ty, které měly nedbalé a hýřivé
muže. Některé říkaly: „Bar nech ta vojna trvá několik roků, jakživ
jsme se tak neměly, jak nyní.“ Kupovaly si rum, vařily čaj, jedly
tvarůžky, pomeranče a jiné mlsy, jen aby peníze nějak utratily.
Vyšlo i pořekadlo: „Zachovej nám Hospodine, nech ať vojna
nepomine. My bereme podpory, za ty naše potvory,“
- Starý Poddvorov patří mezi PRVNÍ svobodné obce na Moravě,
když k jeho osvobození došlo bez civilních obětí 14. dubna 1945.

DISKUZE

comments powered by Disqus
NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY