Chaloupka: Sociální systém musí motivovat lidi k práci

Main_img_2369_small
FOTO: Archiv týdeníku Nové Slovácko

Poslanec za Jihomoravský kraj vyvolal velké vlny reakcí svým otevřeným dopisem Cikánovi Františkovi Tomášovi, otci jedné z žen, obviněných z útoku v Duchcově. S Chaloupkou jsme se bavili nejen o zpětných reakcích na tento dopis, ale také o efektivitě neziskových organizací nebo o představení návrhu řešení tohoto palčivého problému.

Pane Chaloupko, co říkáte na „hysterii“, kterou jste vyvolal minulý týden tímto dopisem? 

O žádné hysterii nevím. Je fakt, že moje články vyvolaly velmi živou diskuzi. Rasistou mě nazývají jenom rasisté, popletové a lidé bez vlastního názoru. Podle mého názoru jsem reagoval oprávněně. Vždyť přeci nelze tento děsivý útok zlehčovat a komentovat se slovy „vždyť se jim nic nestalo“.

Znamená to, že dokud neteče krev je všechno v pořádku? 

Nejsem žádný neonacista, rasista ani nemám v úmyslu vyvolávat násilné demonstrace či rozdmýchávat nesnášenlivost vůči Romům ve společnosti. To není mým cílem. Chci jen spravedlnost a obecně zlepšit situaci ve společnosti.  

V čem ten problém podle Vás spočívá? 

Říkám to stále dokola. Slušní pracující lidé už jsou unaveni a došla jim trpělivost s tím, že sami musí hledět na každou korunu, kterou vydělají, šetřit na vlastních rodinách, důchodci, kteří celý život pracovali, dnes žijí na hranici důstojnosti, na školy a zdravotnictví nejsou peníze, a přitom stát investuje desítky miliard do malé skupiny obyvatel, kteří odmítají pracovat a požadují stále více výhod.   

Předpokládám, že máte na mysli Romy. 

Mám na mysli všechny, kteří žijí na úkor společnosti. Faktem je, že se to v největší míře týká velké části Romů. Náš sociální systém je nastavený tak, že nemotivuje lidi ke snaze postarat se sami o sebe, je výhodný pro ty, kdo nechtějí pracovat. Dále poskytuje prostor k podvodům a zneužívání. Proto je potřeba tento systém a s tím související zákony změnit. 

Co máte tímto konkrétně na mysli? 

Nejvíce se podvádí s dávkami v hmotné nouzi. Tyto jsou zneužívány na jiné než určené účely. Dále existují případy, kdy například babičky si berou do fiktivní péče děti svých vnuček a tím čerpají vyšší dávky, a spousta dalších podobných případů. Sociální systém je ale zneužíván a okrádán i majiteli různých nájemných domů a ubytoven, kteří pronajímají pochybné bytové prostory lidem, za které předražené nájemné platí město. A v neposlední řadě dochází ke zneužívání situace některými neziskovými organizacemi, které od státu a EU čerpají obrovské finanční částky na svůj provoz, a jejichž největším zájmem je udržovat v Evropě povědomí o tom, že v České republice je Romům odpíráno vzdělání a znemožněno pracovat. Tímto ospravedlňují svoji existenci a čerpání peněz. 

Takže tím chcete říct, že tyto organizace nejsou užitečné? 

Ne, tak to není. Do těchto organizací tečou obrovské peníze, ale úplně dolů, k lidem kteří opravdu s Romy pracují, se dostane jen zlomek. Od nadací, jako je Open Society Fund, jsem slyšel jen spousty populistických řečí, očerňujících Českou republiku nebo zhlédnul jednu pokryteckou výstavu na Radě Evropy. Kolik do tohoto spolku nateklo peněz? Na druhé straně jsou tu malé organizace, které opravdu pracují, mají výsledky a ke kterým se z evropských a státních peněz nedostane téměř nic. Minulý týden ve středu jsem navštívil Písek, kde jsem se setkal s úžasnými lidmi z občanského sdružení Naděje. Toto sdružení evidentně funguje a vykazuje velmi pozitivní výsledky své práce, a to jen díky nadšení lidí a podpoře města. V Písku jsem hovořil také s jedním romským studentem, který díky Naději dokázal absolvovat střední školu a nyní úspěšně studuje na Karlově Univerzitě. Tomu říkám pozitivní výsledek práce. 

Jaké je tedy podle Vás řešení? 

V první řadě je potřeba tuto problematiku komplexně poznat a pochopit. Proto se snažím získávat informace a názory z různých zdrojů. Kromě toho, že jednám s odborníky a právníky, hovořím také s pracovníky sociálních úřadů, sdruženími a neziskovkami a snažím se jednat s Romy samotnými. Toto mi umožňuje nahlédnout do problému hlouběji a získané poznatky použít k vypracování změn patřičných zákonů tak, aby se sociální systém stal efektivním, přehledným, a motivoval lidi k práci a finanční nezávislosti na státu. 

A co dál? 

Na změnách zákonů pracuji již delší dobu a budu na nich usilovně pracovat přes celé léto tak, abych je mohl vložit do systému co nejdříve a mohly tak být projednány vládou a následně Poslaneckou sněmovnou. Samozřejmě bych rád, aby se to stihlo ještě před volbami, protože nejsem přesvědčený o tom, že se tímto palčivým tématem bude ochotný zabývat někdo jiný. 

Budu Vám držet palce. Děkuji za rozhovor. 

I já děkuji. Přeji hezký den. 


PR rozhovor

DISKUZE

comments powered by Disqus


19:20 | 28. Leden 2020
Zprávy

Kyjovskou chirurgii zaměstnala ledovka

List_nemkyjov

Hektický víkend za sebou má personál chirurgického oddělení Nemocnice Kyjov. Předcházel mu typický scénář: večer trochu zapršelo a do rána namrzlo. Během 48 hodin chir...

19:19 | 28. Leden 2020
Zprávy

Rady do zahrady - Odběr roubů

List_main_rady_do_zahrady

Rouby řežeme v době vegetačního klidu. Bereme je ze silných jednoletých výhonů plodných a zdravých stromů nejlépe z jižní strany horní části koruny, kde jsou dobře v...