Vztahy koalice a opozice jsou špatné

Main_mraka_dscn0112_2_
FOTO: Archiv týdeníku Nové Slovácko

HODONÍN – Vedení města Hodonína v posledních týdnech prošlo radilálními změnami – koalice, která se složitě utvářela po podzimních komunálních volbách, se rozpadla, vznikla nová a došlo k řadě dalších změn – byli například odvoláni ředitelé městských firem a organizací. V čele nové koalice opět strojí lídr hodonínské ČSSD Jiří Mráka, který k situaci poskytl rozhovor.


Můžete shrnout politický vývoj v Hodoníně od komunálních voleb k rozpadu původní koalice?

Když se na podzim po volbách tvořila koalice, jednání byla mimořádně složitá. Vyjednávání trvalo šest týdnů a to, že v Hodoníně dlouho nebyla vytvořena koalice, jsem sám pociťoval jako negativní. I mezi občany narůstala nejistota a bylo cítit poptávku po tom, aby už co nejdřív koalice vznikla a vedení města začalo pracovat. Vzhledem k tomu, že nakonec koalice skončila, by ale možná tehdy bylo lepší ještě nějaký čas jednat. Tehdy jsem měl nicméně z jednání s panem Taptičem a  Ambrozkem, kteří se následně stali místostarosty, pocit, že koalice může fungovat.


Co bylo příčinou neshod v koalici?

Byl jsem přesvědčen, že se koalice musí shodnout na prioritách města, že musí mít na tyto věci společný názor. Problém se ale projevil při přípravě rozpočtu – domníval jsem se, že na vytváření rozpočtu jako starosta budu mít větší slovo, nakonec mě ale místostarostové postavili před hotovou věc a měl jsem pocit, že chtějí jen abych odkýval to, co předložili. Otázka rozpočtu přitom byla složitá – z druhé strany na mě tlačila naše organizace ČSSD s tím, že je při jednání třeba postupovat tvrději, když sociální demokracie v Hodoníně vyhrála volby. Situace se vyostřovala a v radě chyběl konsensus. Vyústilo to pak v rozpad koalice.

V současnosti cítím značný tlak na mou osobu ze strany těch, kdo skončili v opozici například v souvislosti s výpověďmi ředitelům městských organizací. Je tady nejistota, která pramení z různých nepodložených tvrzení apod. Neobjevují se přímo lži, ale polopravdy, a to je ještě horší.


Opozice tvrdí, že sociální demokraté porušili své dohody s partnery...

Může se to tak jevit, ale já to vidím spíše naopak – to naši partneři nedodrželi dohody, hráli si na vlastním hřišti. Naše organizace prostě cítila, že přestože sociální demokracie je vítězem voleb, nemá vliv odpovídající tomuto mandátu.


Jedním z vašich argumentů bylo to, že vedení města pracovalo pomalu. V čem tato pomalost podle vás spočívala?

Nemyslím, že by se nepracovalo, vše ale trvalo příliš dlouho. Velmi dlouho jsme například nebyli schopni přijmout programové prohlášení rady. Tehdy to trvalo dva měsíce a priority nebyly přesně definovány, dnes má nová rada prohlášení po třech týdnech.


Jak si představujete zefektivnění práce vedení města v novém složení?

To je velmi jednoduché, za krátkou dobu existence nové koalice jsme měli tři řádná a dvě mimořádná zasedání rady, na nichž se stále rozdělují úkoly a jejich plnění se hned kontroluje. Práci jsme zefektivnili rozdělením kompetencí – každý radní má svůj úsek a odpovídá za něj. Takový systém práce rady předtím vůbec nebyl.


Oponenti kritizují skutečnost, že jste umožnili působení v radě zástupcům KSČM. Jaká bude role této strany při řízení města?

Strašit dnes s KSČM, to je uměle vytvořený problém. Současná komunistická strana nerovná se KSČ před dvaceti lety. Komunální politika a pražská politika jsou dvě různé věci. Komunální politika se dělá u nás v Hodoníně a záleží hlavně na tom, jak jsou lidé komunikativní a pracovití. My tu na rozdíl od Prahy nemusíme politikařit, nevidím proto v participaci KSČM na řízení města žádný problém. Naopak v Hodoníně zjišťuji, že komunisté jsou velmi pracovití a hned se do práce rady zapojili. ČSSD a KSČM má samozřejmě na mnohé věci rozdílné názory, ale v programovém prohlášení jsme našli řadu společných bodů, takže sedá říci, že jsme našli společnou řeč.


Mluvíte o zprůhlednění rozhodovacích procesů. Jak konkrétně bude vypadat?

Jasně jsme řekli, že všechny informace související s výběrovými řízeními budou vystaveny na internetu. O výběrovém řízení se každý dozví včas a to, jakým způsobem bude probíhat. Komise budou transparentní a řízení se budou konat u všech zakázek nad padesát tisíc korun. Vše se také bude zveřejňovat na internetu a v Hodonínských listech, nic se nebude tajit. A dokonce jsme se dohodli, že budeme vždy vydávat tiskové prohlášení z rady, i program rady bude předem zveřejňován. Nemáme před občany co skrývat.


Jak hodnotíte současné vztahy koalice a opozice?

Jsou špatné. Měli bychom přitom mít hlavně zájem o to, aby se zde občanům žilo dobře. Jestliže se budeme navzájem hádat, bojovat proti sobě, politikařit a dělat si naschvály, bude to malé a hloupé. A hlavně zbytečné.


Proč byli odvoláni ředitelé městských organizací?

Všichni členové rady mají nyní ve své gesci některou z oblastí, které spravovali odvolaní ředitelé. Členové nové rady potřebují dobře znát problémy svých organizací a nově vypsaná výběrová řízení by tomu měla napomoci. Nové ředitele nebude vybírat úzká komise, ale doporučili jsme, aby u toho byli všichni radní a zároveň zástupci opozice, aby nikdo nemohl říci, že řízení bylo neprůhledné.


Jaké jsou aktuální priority vedení města?

Priority se jednak budou týkat investic – a to především oblasti Rybáře. Nechceme totiž, aby bylo upravené pouze centrum města nebo sídliště. V Rybářích půjde o investice do úprav povrchů, chceme, aby se tam lidem lépe žilo. Další investice se bude týkat Horní Plesové, kde je připraven projekt zahrnující asanace a další úpravy. Bude se samozřejmě pokračovat i v úpravách centra města.


A jaké má rada priority obecně?

Chceme se zaměřit na péči o děti, mládež, seniory a na bezpečnost.  Chceme například investovat do sportu – měla by zde vzniknout sportovní škola, aby děti se zájmem o sport dostaly příležitost v rámci jedné školy. To souvisí s prevencí kriminality a  dalších nežádoucích jevů. Co je lepší investice, než investice do mládeže. Nebudeme zapomínat ani na péči o seniory, máme již spoustu připomínek, na které budeme reagovat.

DISKUZE

comments powered by Disqus
NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY


08:47 | 06. Srpen 2020
život v regionu

Baťák pozpátku

List_verlari-dodonin-logo

Návštěvníci Baťova kanálu si v neděli 26. 7. a pondělí 27. 7. užili exkurzi do historie veslování. Proběhl zde první ročník akce Baťák pozpátku. Cílem jízdy bylo pro...

08:19 | 06. Srpen 2020
Zprávy

Nulté kolo dětského kvízu

List_kviz-nasedlovice

V Násedlovicích v historických prostorách panské sýpky proběhlo nulté kolo dětského kvízu. Jednalo se o zkušební kolo. Chtěli jsme zjistit, jestli děti o tuto formu s...