Hodonín má spoustu problémů, řešení nebudou jednoduchá

Main_04_grau_fotka
FOTO: Archiv týdeníku Nové Slovácko

Události na hodonínské radnici po podzimních volbách stále méně připomínají běžný komunílní standard. Nová koalice vznikala dlouho a složitě a město mělo akceschopné vedení jako jedno z posledních v regionu.

Tím ale problémy neskončily a napětí v koalici vyvrcholilo jejím nedávným rozpadem. O pohled na tyto děje jsme požádali bývalou starostku Hodonína a nyní opoziční političku Milanu Grauovou z ODS.

*Jak z pohledu opoziční političky a bývalé starostky hodnotíte události kolem rozpadu koalice na hodonínské radnici a vzniku koalice nové?

Myslím, že je to důsledek špatného chápání práce v komunální politice. Hodonín má spoustu problémů, které je třeba postupně řešit a ta řešení nebudou jednoduchá. Zatím se ztrácí čas handrkováním kolem postů  a vytvářením různých koalic s údajně „společnými cíli“. Zatím události na radnici naznačují, že „noví“ představitelé vedení řeší stále pouze vlastní problémy, nikoli problémy města.

 *Jak vnímáte účast KSČM v radě města?

 Zde se plně ztotožňuji s naším prohlášením, které již bylo  medializováno.

 *Starosta Jiří Mráka odůvodnil vypsání výběrových řízení na vedoucí místa městských organizací tím, že se noví členové rady při výběru lépe seznámí s prací jim svěřených oblastí. Pokládáte takovou metodu seznamování za optimální?

 Takové odůvodnění je zcela nesmyslné. Copak je možné seznamovat se z prací člověka a současně hodnotit jeho výkon? Starosta Mráka správně uvádí, že se nové vedení teprve musí seznamovat s obsahem práce těchto vedoucích pracovníků, protože o ní v podstatě nic neví. Přesto chce na základě jednoho pohovoru hodnotit a rozhodovat o schopnostech vedoucího. To je skutečně nesmyslné.

 *Jakou má podle vás nové vedení města šanci uspět se svým programem?

Sama jsem zvědavá, jak budou plnit mnohé sliby, například ty o bezplatném svozu komunálního odpadu, vrácení peněz lidem za koupené městské byty apod. Pokud tato koalice hodlá pro splnění populistických slibů „rozprášit“ městské portfolio nebo město zadlužovat, je to špatně.  S takovým způsobem hospodaření nemohu souhlasit.

 *O jaké pozice ve výborech zastupitelstva bude ODS usilovat a s jakým cílem?

 Máme zájem o předsedu kontrolního výboru a o jednoho až dva členy v obou výborech. Chceme mít kontrolu nad hospodařením stávající koalice.

 *Jakou roli v městské politice chce do budoucna hrát ODS jako opoziční strana?

 Chceme být opozicí konstruktivní avšak důslednou a – pokud to bude možné – zabránit negativním a současně nevratným činům současného vedení, které by mohly naše město poškodit. Budeme dohlížet na plnění předvolebních slibů tohoto vedení – snížení nezaměstnanosti, udržení mladých v Hodoníně, a to vše s nízkými finančními náklady, neboť bylo slíbeno i snížení zadluženosti města. Zatím se mi však zdá, že kroky radnice míří spíše opačným směrem.

DISKUZE

comments powered by Disqus