Chci zachovat jistoty, na které jsou občané zvyklí

Main_petr__elepa
FOTO: Archiv týdeníku Nové Slovácko

Petr Šelepa je radním Jihomoravského kraje a lídrem kandidátky okresu Hodonín, který převzal agendu krajského školství. Rodák z Veselí nad Moravou, vystudovaný filolog a pedagog. Podporuje zlepšení kvality výuky, technické a učební obory a zvýšení bezpečnosti žáků i pedagogů na školách. Takové priority chce ostatně prosazovat i v následujících letech. Už za pár dní můžete v krajských volbách rozhodnout, jaký kraj si pro příští roky přejete.
Vážení spoluobčané. Hovořit o tom, že věci fungují, jak mají, byste mohli považovat za plýtvání Vaším časem. Přesto chci na úvod zmínit pozitivní roli Jihomoravského kraje v životech jeho obyvatel. V krajské radě mám na starost oblast školství. V posledních letech se nám podařilo prosadit celou řadu projektů pro zlepšení kvality výuky a modernizaci školního prostředí na všech typech škol. Investujeme do cýstavby nových objektů i do vybavení. Podporujeme také výstavbu dopravních hřišť a naším cílem je, aby v každé obci s rozšířenou působností jedno takové bylo. Za posledních osm let jsme na hřiště a vybavení pro dopravní výchovu přispěli bezmála deseti miliony korun. Těší mne, že se na jižní Moravě zvyšuje zájem o řemesla a technické obory. Ostatně Jihomoravský kraj podporuje zájemce o tato odvětví stipendii.

Prioritou je pitná voda

Mimo oblast školství aktuálně velmi intenzivně řešíme možné ohrožení pramenišť pitné vody na Bzenecku kvůli plánované těžbě štěrkopísku, které by mohlo mít dopad na celý okres Hodonín. Věřím, že se nám podaří uplatnit připomínky, které jsme jako Jihomoravský kraj vznesli, a že celý problém pomůže posunout směrem k zachování čistoty pramenišť ve Bzenci také hydrogeologický posudek, který si Jihomoravský kraj nechal vypracovat. 
Naopak za úspěch považuji, že se podařilo dotáhnout do konce výstavbu kanalizace a čističek odpadních vod několika obcí na Veselsku. Sám jsem v této záležitosti vedl několik jednání na ministerstvu životního prostředí.

Mladí lidé potřebují pomoc na začátku profesní kariéry

V případě svého dalšího působení v krajském zastupitelstvu zamýšlím podporovat vznik nových technických oborů na krajských středních školách podle požadavků zaměstnavatelů, aby se maximálně zvýšila uplatnitelnost absolventů. Stejně tak budu chtít v Jihomoravském kraji zajistit další modernizaci procesu výuky a vzdělávání, v neposlední řadě pak podporu absolventů a jejich mladých rodin v počáteční fázi profesního života. Fungující kraj znamená kvalitní krajské školství, dostupné střední školy i v menších městech, hospodářsky i personálně stabilizované nemocnice, ale také kvalitní systém veřejné dopravy, aby se lidé dostali do práce, do školy, či za zábavou.
ČSSD ve vedení Jihomoravského kraje za 8 let dokázala, že všechny tyto potřeby občanů umí zajistit a je tedy zárukou dobrého fungování kraje i do budoucna. Podpořte naše krajské kandidáty a přijďte 7. a 8. října k volbám. Rozhodněte, jaký bude váš kraj a kdo s ním bude nadále hospodařit, investovat do školství, zdravotnictví nebo rozvoje dopravy. Chci do budoucna zachovat všechny tyto jistoty, na které jsou občané zvyklí.  (PR)


DISKUZE

comments powered by Disqus
NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY