Benefiční Aukce pro Petříka vynesla sto třicet pět tisíc korun

Main_2_hlavn__pet__k
Petr Holinka je nadaným hudebníkem a pomáhá mu při tom maminka Ludmila. | FOTO: Tonda Vrba

HODONÍN - Unikátní benefiční akce ve prospěch nemocného Petra Holinky se uskutečnila v Hodoníně a zaznamenala velký úspěch. Sedmiletý Petřík se narodil s Duchennovou svalovou dystrofií a se zvýšenou lomivostí kostí. Péče o něj je proto velmi náročná, nemocný klučík absolvuje časté rehabilitace, nemůže vykonávat náročnější fyzické úkony a k překonání delších vzdáleností mu pomáhá mechanický vozík. Výtěžek z aukce bude použit  na zakoupení speciálně upraveného automobilu, který je pro rodinu Holinkových čím dál tím nutnější. V přátelské a uvolněné atmosféře se postupně vydražilo všech šestadvacet exponátů za více než sto tisíc korun. Dalších téměř třicet pět tisíc pak vynesl přímý prodej předmětů, kterých se díky štědrosti mnoha dárců sešlo víc, než mohlo být draženo. Výsledná částka navíc bude ještě navýšena Nadací VIA díky programu Dobro-druzi, který organizátoři aukce úspěšně absolvovali.

Nejvýše se vyšplhala cena za batoh olympijského medailisty Vítězslava Veselého z olympijské kolekce z Ria 2016. Dražitele nakonec přišel na třináct tisíc korun. Úspěšné byly i další sportovní předměty, například hraná hokejka podepsaná hráči z české hokejové reprezentace do dvaceti let, dres Ondřeje Mazucha, Milana Baroše či Michala Kempného. Za částky od tří do sedmi tisíc se také vydražily tři obrazy sedmiletého Petříka Holinky, což z něj činí jednoho z nejlépe vydělávajících umělců v jeho věku. Aukce byla první, ale jistě ne poslední veřejnou dobročinnou aktivitou komunity Jdu v tom s Tebou. Její zakladatel a Petříkův bratr Martin Holinka na úspěch večera reagoval slovy: „Doufali jsme, že by se mohlo vybrat třicet tisíc korun. Že tuto částku o sto tisíc překročíme, by nás nikdy ani nenapadlo. Za tento úspěch musíme velmi poděkovat více než desítce zapojených dobrovolníků, všem dárcům dražených předmětů, licitátorovi Pavlu Geherovi, poskytovateli dražebních prostor Monice Spurné, zapůjčiteli technického zajištění Domu kultury Hodonín, Nadaci VIA, Nadaci Karla Janečka a všem dražitelům.“

DISKUZE

comments powered by Disqus


15:38 | 27. Červen 2018
Kultura

NOC NA KARLŠTEJNĚ

List_noc_na__karlstejne_a3_mail

ZÁMECKÝ PARK – 30. 6. 2018 v 20.30 NOC NA KARLŠTEJNĚ muzikálovou komedii plnou známých písniček přiveze do Strážnice Moravské divadlo Olomouc. Nene...