Dotace a nová auta pro školské poradny a centra

Main_kl_vesnice
Ilustrační foto. | FOTO: Archiv týdeníku Nové Slovácko

HODONÍN
- Jihomoravský kraj finančně podpoří zřizovaná školská
poradenská zařízení. Pedagogicko-psychologické poradny a
speciálně pedagogická centra díky tomu mohou obnovit diagnostické
nástroje nebo kancelářskou techniku. Dva nové automobily k
přepravě svých pracovníků do škol a školských zařízení
pořídí pro Hodonín. Jde
o formu podpory ze strany kraje na nákup dvou osobních automobilů
pro Pedagogicko-psychologickou poradnu Hodonín. Tento investiční
záměr ve výši šest set tisíc korun schválila krajská rada ve
snaze o zkvalitnění poskytovaných služeb v návaznosti na změny
v legislativě. Ty ukládají pracovníkům školských poradenských
zařízení častější návštěvy škol a školských zařízení
v souvislosti s konzultováním nastavených podpůrných opatření
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

„Vzhledem
k rozsáhlosti regionu spadajícího do péče hodonínské poradny
bude takto zajištěna lepší dostupnost nabízených služeb pro
klienty a pedagogy škol. Pořízení vozidel povede k časové
úspoře a efektivnějšímu využití pracovní doby odborných
pracovníků zejména činností souvisejících s nepřímou
pedagogickou činností. Podobné investice budeme zvažovat i v
ostatních regionech, je totiž důležité, aby tito odborníci
navštěvovali žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a
nadané žáky přímo v jejich školních kolektivech,“ uvedla
náměstkyně hejtmana Taťána Malá.


Tato
zařízení patří mezi specializovaná poradenská pracoviště ve
školství. Zajišťují pro děti, žáky a studenty a jejich
zákonné zástupce i pro školy a školská zařízení informační,
diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné
speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby. Výše
finančních prostředků určených na běžný provoz příspěvkových
organizací nedostačuje jejich potřebám na přirozenou obnovu
diagnostických nástrojů a vzdělávání příslušných
pracovníků související s používáním těchto nástrojů. „Pro
výkon svých standardních činností potřebují poradny
diagnostické nástroje, které jsou průběžně vytvářeny,
standardizovány a následně aktualizovány.
Pedagogicko-psychologické poradny jsou dlouhodobě přetíženy a
samotní pracovníci navíc zatíženi administrativou spojenou s
jejich činností. Proto je důležité nejen adekvátní vybavení,
ale především posílení těchto pracovišť o administrativní
pracovníky, kteří umožní odborným pracovníkům věnovat se
pouze odborné činnosti a tím snížit čekací dobu na jejich
stanovisko,“ řekla radní pro školství Jana Pejchalová. Na
základě téměř jeden a půl milionového příspěvku se zvýší
počet administrativních pracovníků o 6,7 přepočtených úvazků.
Rozdělení zmíněné částky mezi jednotlivá zařízení se
odvíjí od počtu odborných pracovníků v návaznosti na počty
vyšetřených klientů.DISKUZE

comments powered by Disqus


15:38 | 27. Červen 2018
Kultura

NOC NA KARLŠTEJNĚ

List_noc_na__karlstejne_a3_mail

ZÁMECKÝ PARK – 30. 6. 2018 v 20.30 NOC NA KARLŠTEJNĚ muzikálovou komedii plnou známých písniček přiveze do Strážnice Moravské divadlo Olomouc. Nene...