Děti rizika netolismu znají, přesto u počítače tráví hodiny, zjistil výzkum Společnosti Podané ruce

Main_centrum_podan__ruce
Centrum podané ruce | FOTO: Archiv týdeníku Nové Slovácko

Brno, 11. dubna 2018 – Netolismus je chorobná závislost na tzv. virtuálních drogách. Silně ohrožuje především děti a mládež. Odborníci z brněnského Centra prevence Společnosti Podané ruce uskutečnili výzkum, který přináší unikátní pohled na netolismus očima rodičů i dětí.
Dotazníkové šetření probíhalo na Brněnsku v srpnu a září 2017. Průzkumu se zúčastnilo 200 respondentů, 100 dětí a 100 rodičů. Sledovány byly děti mezi 6 a 17 lety rozdělené do čtyř věkových skupin. Otázky mířily na obecné povědomí o netolismu a rizicích jeho vzniku a také na zmapování konkrétních činností a množství času stráveného ve virtuálním světě.
Děti tráví u počítače až šestkrát více volného času než jejich rodiče
„Při komunikaci s dětmi, která předcházela výzkumu, jsme nabyli dojmu, že jejich rodiče si často rizika vzniku závislosti na virtuálních drogách dostatečně neuvědomují a většinou nemají přehled o tom, jak jejich děti tráví čas na počítači, tabletu či chytrém telefonu. Výzkum však ukázal, že v tomto ohledu není situace tak vážná,“ uvádí Jan Veselý, vedoucí Centra prevence v Brně, zároveň však dodává: „Alarmující je spíše počet hodin, který děti ve virtuálním světě každý den tráví, už tři a více hodin denně totiž významně zvyšují riziko vzniku závislosti.“
Průzkum ukazuje, že jak rodiče, tak děti mají poměrně dobrý přehled o množství času, který obě skupiny tráví s počítačem či jinou informačně-komunikační technologií. Děti udávají, že denně stráví na počítači či jiné technologické platformě 3–6 hodin, což odpovídá také odhadu rodičů. Chlapci takto tráví více času než dívky. Rodiče zde pak tráví odhadem 1–2 hodiny svého volného času.
Znalost pojmu netolismus vykazuje 73 % dotazovaných rodičů a 30 % dětí, přičemž tento pojem i možné důsledky znají více děti informovanějších rodičů. Neznalost pojmu u dětí je výrazná v mladších věkových skupinách. O zdravotních problémech, které může netolismus způsobovat má povědomí drtivá většina obou dotazovaných skupin. Bolesti hlavy, zad a kloubů, obezita, onemocnění očí i šlach jsou běžnými patologickými reakcemi organismu. Mimo zdravotní potíže udávají respondenti největší rizika ohrožení v oblasti školních a studijních výsledků (zde se shoduje 97 % rodičů a 72 % dětí), dále pak v oblasti vztahů v rodině a s kamarády. Nadměrné trávení času ve virtuálním světě pak samozřejmě omezuje prostor dalším volnočasovým aktivitám.
Rodiče si myslí, že se děti na počítači více učí
Děti nejčastěji rozdělují svůj čas trávený na počítači či chytrém telefonu přibližně rovnoměrně mezi hraní online her, sociální sítě a poslouchání hudby či sledování videí. Vyhledávání studijních informací či zajímavostí označilo jako hlavní činnost jen 13 % dětí, ovšem rodiče se domnívají, že se těmto edukativním aktivitám děti věnují výrazně více (22 %).

Rodiče mají dobré povědomí o tom, zda jejich dítě má vytvořen
profil na některé ze sociálních sítí. Přítomnost na sociálních sítích kopíruje
u dětí celosvětový trend. Dominuje Facebook následovaný Instagramem. Velmi
oblíbený je také Snapchat a Youtube. Zde však již rodiče mají výrazně nižší
přehled o aktivitách svých dětí a existenci některých sociálních sítí rodiče
vůbec nezaznamenali. Vlastní účty na sociálních sítích si až 63 % dětí zakládá
samo nebo za pomoci kamarádů, sourozenců, bez účasti rodičů. Pomoc dítěti s
profilem na sociálních sítí přiznalo 14 % rodičů.

Stránky, které jsou přístupné až po dosažení plnoletosti,
navštěvují podle průzkumu i očekávání především chlapci, a to ve větší míře
chlapci ze starších věkových skupin. Zabezpečení těchto stránek proti návštěvě
nezletilých sice existuje, dostat se na jejich obsah je však problémem pouze
pro málo zkušené uživatele.

„Jsme si vědomi toho, že vzorek dotazovaných respondentů
není pro sledovanou skupinu reprezentativní, pro Centrum prevence v Brně jde
však o velmi cenný zdroj informací, na jejichž základě upravujeme obsah
stávajících programů a připravujeme nové,“
dodává Veselý.

Školy o problému virtuálních drog vědí

Brněnské Centrum prevence Společnosti Podané ruce spolupracuje
se školami v Jihomoravském kraji, pro které připravuje interaktivní programy
primární, selektivní nebo indikované prevence. „V minulém roce jsme ze
strany škol zaznamenali výrazný nárůst zájmu o tématiku netolismu. Poptávány
jsou jak preventivní programy pro žáky, tak besedy a přednášky pro rodiče,“

uvádí Jan Veselý.

V souvislosti s výzkumem připravilo Centrum prevence v Brně
krátké video „Jak předcházet online závislostem
určené především rodičům, k dispozici jej dostanou také všechny spolupracující
školy.

Centrum
prevence v Brně, Společnost Podané ruce o.p.s.
Centrum prevence v
Brně působí od roku 1994. Zaměřuje se na realizaci všeobecné, selektivní a
indikované primární prevence. Působí v celém Jihomoravském kraji a spolupracuje
s více než 120ti školami a školskými zařízeními. Ročně svými programy osloví
16,5 tis. žáků. Centrum také pořádá vzdělávací aktivity pro pedagogy a rodiče a
poskytuje poradenské služby.

Společnost Podané ruce o.p.s.


DISKUZE

comments powered by Disqus


15:38 | 27. Červen 2018
Kultura

NOC NA KARLŠTEJNĚ

List_noc_na__karlstejne_a3_mail

ZÁMECKÝ PARK – 30. 6. 2018 v 20.30 NOC NA KARLŠTEJNĚ muzikálovou komedii plnou známých písniček přiveze do Strážnice Moravské divadlo Olomouc. Nene...