Dobrovolníkem roku města Kyjova je Vladimír Výleta

Main_kyjov.dobrovoln_k_roku__foto_fz
Kyjov - dobrovolník roku 2017 | FOTO: Filip Zdražil

Kyjov- Město
Kyjov ve spolupráci s neziskovou organizací Krok Kyjov odstartovalo v říjnu
loňského roku anketu s cílem zmapovat aktivitu dobrovolníků na Kyjovsku. V
průběhu uplynulých měsíců odborná porota nominovala na dvě desítky osobností,
které svůj volný čas dlouhodobě věnují ve prospěch druhých. Ocenění město
udělilo vůbec poprvé a držitelem titulu Dobrovolník roku se stal Vladimír
Výleta z Kyjova.

Pletení obvazů pro malomocné,
sběr kol pro Afriku, nezištná pomoc lidem, kteří se třeba vlivem povodní ocitli
v hmotné nouzi. To jsou jen některé aktivity, kterými se zabývá občanské
sdružení Omega Plus, jehož duchovním otcem je oceněný Vladimír Výleta.
Nejvýraznější aktivitou jeho organizace je koordinace zhruba osmi set
dobrovolných pletařek, které ročně pletou obvazy pro malomocné. Ty pak putují
do rozvojových zemí po celém světě. Mezi další činnosti sdružení patří
například zajišťování jízdních kol pro africké děti nebo sběr a poskytování
věcí osobní potřeby, například oděvů. Taky půjčování invalidních pomůcek či
organizování charitativních sbírek na podporu léčby leukémie.

„Toto ocenění je pro mě milým
překvapením. Velmi si toho vážím. Cena a poděkování patří celému seniorskému
týmu našeho sdružení a dalším, se kterými už šestnáctý rok úzce spolupracujeme.
Společně jsme do dnešního dne vybrali skoro půl milionu korun na léčbu
onemocnění krve a kostní dřeně. Podařilo se nám vyrobit, shromáždit a odeslat
tisíce kusů ručně pletených obvazů, jejichž adresáty jsou leprosária po celé
zemi,“ vyjmenovává Vladimír Výleta.

„Kromě čilého seniora si
děkovné listy za aktivity v oblasti dobrovolnictví a humanitární činnosti
odneslo dalších dvanáct osobností, které se výrazným způsobem zasazují o
nezištnou pomoc v oblasti sociální, humanitární, ekologické či kulturní,
vzdělávací nebo volnočasové,“ doplnil tiskový mluvčí Města Kyjov, Filip
Zdražil.

„Slovo děkuji není dlouhé. Je
ale zpravidla to jediné, co ocenění lidé za svou aktivitu přijímají. I proto
jsem rád, že jsme je spolu s organizací Krok mohli ocenit. Nesmírně si jejich
obětavé práce vážím,“ dodal  kyjovský
starosta František Lukl. Ten současně věří, že premiérové udílení cen
dobrovolníkům nebylo současně poslední a že se z milé akce stane tradice.                   (fz,av)

DISKUZE

comments powered by Disqus


15:38 | 27. Červen 2018
Kultura

NOC NA KARLŠTEJNĚ

List_noc_na__karlstejne_a3_mail

ZÁMECKÝ PARK – 30. 6. 2018 v 20.30 NOC NA KARLŠTEJNĚ muzikálovou komedii plnou známých písniček přiveze do Strážnice Moravské divadlo Olomouc. Nene...