„Včelaříci“ z Vacenovic si přivezli Zlatou včelu

Main_vacen-1
Foto: Petr Příkazský, Včelařský klub mladých Vacenovice - ČSV ZO Kyjov | FOTO: Redakce

Vacenovice- Ve vědomostní soutěži Zlatá včela se Včelařský klub mladých Vacenovice se v polovině dubna utkal v Miroslavských Knínicích a v Suchohrdlech s devíti kroužky z Jihomoravského kraje ve včelařských disciplínách. Soutěžilo na osmdesát dětí  ve dvou kategoriích od 1.-5. třídy a od 6.-9. třídy. Vacenovští „včelaříci“ zde zabodovali a díky Michalu Ambrozkovi se ukáže jejich zástupce i v květnovém celostátním kole.
Mladí včelaři byli odbornými komisaři zkoušeni nejen z teorie včelaření, ale museli také prokázat znalosti při poznávání včelařsky významných rostlin. Jejich úkolem bylo určovat nejen rodové a druhové jméno, ale také včelařský význam jako pylodárnost, nektarodárnost, nebo jako rostlinu, která poskytuje medovici. Ale to byla jen jedna se znalostí. Další disciplínou byla i praxe. Zde prokazovaly děti znalost toho, co se děje v úle a jak se má správně včelař zachovat. Jako praví včelaři museli také poznat i včelařské pomůcky. Snad nejtěžší disciplínou byl mikroskop, kde se podrobně popisují jednotlivé části včely, jejich význam a včelí ústrojí. Soutěž je velmi náročná a děti se na ni každoročně pečlivě připravují. V tomto roce se VKM Vacenovice podařilo v mladších žácích získat první místo, když Michal Ambrozek z Kyjova získal v součtu všech disciplín nejvíce bodů. Díky vítězství v krajském kole se zúčastní v květnu kola celostátního, které se koná ve včelařském učilišti v Nasavrkách.
„Náš včelařský kroužek je díky podpoře obecního úřadu Vacenovice a dotacím z Jihomoravského kraje velmi kvalitně vybaven. To se určitě projevilo na výborném umístění našich dětí na soutěži Zlatá včela 2018,“  sdělila Novému Slovácku vedoucí kroužku Jana Bačíková. Na postupujícího Míšu Ambrozka jsou všichni patřičně pyšní a také už v kroužku proběhla na jeho počest zahradní párty. Teď mu všichni pomáhají s přípravou na celostátní kolo, které bude samozřejmě náročnější.
„Jestli budou z našich dětí včelaři to opravdu nevím, ale svým snažením předpoklady mají. Pravidelnými společnými setkáváními se s dětmi vzájemně obohacujeme, prožíváme nová dobrodružství a získáváme nové zkušenosti. Učíme se tak přistupovat k sobě a k přírodě s respektem a porozuměním. A to je možná v naší činnosti to nejdůležitější,“ uzavírá Jana Bačíková. 

DISKUZE

comments powered by Disqus