Napsali jste nám. I tito lidé potřebují svou šanci

Main_krok__ilustra_n__foto__fz
Kyjovská resocializační komunita Krok pro závislé | FOTO: Archiv týdeníku Nové Slovácko

Kyjovská resocializační komunita Krok pro závislé slaví 19 let své existence. Dne 9. června se sejdou v komunitě vzácní hosté, současní a bývalí klienti spolu s jejich rodinami, aby oslavili svou životní změnu. Podobně jako klienti i my pracovníci hodnotíme, co se nám v Kroku podařilo.

Na první místo patří práce s klienty a jejich rodinami. Tedy práce s rodinou a rodinná terapie. K tomu patří adiktologická poradna, léčba závislostí, terapeutická komunita a program následné péče. V komunitě vedeme klienty ke zdravému životnímu stylu, který je založený na abstinenci, nové hrdosti na sebe, k čestnosti, upřímnosti a pokoře. Učíme klienty žít naplněný, kvalitní život. Zdokonalují se v pracovních dovednostech, zlepšují se ve všech oblastech svého života, stávají se zodpovědnými, samostatnými jedinci.

Stavíme na starých známých pojmech z „dávnověku“: držet slovo, pravdomluvnost, úcta, respekt, pokora, věrnost, vděčnost a další, které vracíme do života. Snažíme se najít s klienty ten užitečný kvalitní úhel pohledu, který vytváří v životě rovnováhu a spokojenost se sebou. Právě zaměření na rodinu nás vede ke klientům, kteří jsou především z Jihomoravského kraje, také však ze sousedních krajů. Můžeme tak nabízet komplexní pomoc jak klientům, tak jejich rodinám. Díky práci na sobě dokážou opustit bolest, strach, stud a vystavět nové hodnoty, nastavit pravidla a hranice. Klienti k nám přicházejí s různou sociální problematikou, u které sledujeme v posledních letech nárůst. Často se setkáváme se zvýšeným podílem kriminality, klienti řeší dluhovou problematiku a různé právní otázky. To vše však klienti s naší pomocí zodpovědně řeší, staví se problémům, které jim jejich minulostní způsob života přináší, čelem. Jsme nablízku i bývalým klientům po ukončení komunity a jejich rodinám - když potřebují radu či pomoc, oporu pro jejich další úspěšné fungování, pro udržení abstinence. Za důležité vnímám i to, že se s nimi nadále setkáváme, vidíme jejich úspěchy, jejich nové a šťastné rodiny. Jsou inspirací a vzorem pro současné klienty, kteří jsou na cestě ke své změně. Na začátku klienti potřebují setkání s pravdou o sobě, o svém fungování a uvěřit, že svůj život můžou změnit. Potřebují svou šanci. Myslím, že my v Kroku umíme zkušenosti z jedné služby využít ve prospěch našeho jiného programu, odbornost a zkušenosti pracovníků si vzájemně předávat. Těší nás, že více než polovina stálých zaměstnanců je v organizaci déle než deset let. Daří se nám využít tento skvělý potenciál pracovníků a potenciál organizace a vznikají nové, či přesahové projekty pro klienty, pro organizaci, pro děti a mládež v prevenci, pro přírodu. A co je pojivem toho všeho? Osobní zájem, abychom šli dopředu sami i s klienty, aby nás to bavilo a abychom byli společně spokojení s výsledky. A tak děkujeme za další rok úspěšné existence, děkujeme všem klientům za důvěru, děkujeme všem poskytovatelům dotací, dárcům a sympatizantům, kteří nás podporují v naší činnosti.

Mgr. Hana Čamlíková

Ředitelka KROK KYJOV, z.ú.


DISKUZE

comments powered by Disqus