V Ratíškovicích dali za elektrospotřebič kalendář z historie obce Ratíškovice

Main_kalend___rat__kovice__fotoi_av
Pro celé zobrazení fotky stačí kliknout na obrázek | FOTO: Tonda Vrba

Ke konci loňského roku vydala Obec Ratíškovice opět svůj obecní kalendář a opět jsou v něm černobílé fotografie z historie dědiny. „Kalendář má název „stařenky a stařečci, kmotřenky a kmocháčci,
tetičky a strýci“ a kromě vrásčitých tváří ratíškovických předků v krojích a při tradičních pracích obsahuje i seznam společenských akcí, které se mají u nás v obci během roku odehrát,“ sdělil jeho autor a místostarosta obce, Radim Šťastný, který je znám svým velkým zájmem o dění z historie svého bydliště.
Určitou zajímavostí ještě je, že kalendář má i výchovný-ekologický rozměr. Obec ho dává občanům zdarma výměnou za nepotřebný elektrospotřebič na sběrném dvoru odpadů.
Autor nástěnného kalendáře v Ratíškovicích Radim Šťastný.

DISKUZE

comments powered by Disqus