Hodonín rozdal Výroční ceny města. Získala je lékařka, psycholog in memoriam a folkoristé

Main_ceny_m_sta_slov_ck__kr__ek
Pro celé zobrazení fotky stačí kliknout na obrázek | FOTO: Soukromý archiv

Zástupkyně ředitele Nemocnice TGM Hodonín a náměstkyně pro zdravotní péči prim. MUDr. Věra Dostálová, psycholog a někdejší dlouholetý šéf Psychocentra Domeček PhDr. Jan Králík in memoriam a hodonínský Slovácký krúžek. To jsou ti, kteří z rukou starosty města Hodonína Libora Střechy převzali v den 169. výročí narození T. G. Masaryka v Sále Evropa prestižní Výroční ceny města Hodonína za rok 2018.
Hodonín - Výroční cena města Hodonína se každoročně uděluje nejen výjimečným osobnostem, ale také podnikatelským subjektům. „Už téměř po dvě desítky let oceňuje vedení města své občany i organizace Výroční cenou města Hodonína. Oceňovány jsou ti, kteří se svými přínosnými aktivitami zasloužili o rozvoj různých oborů lidské činnosti ve prospěch občanů města, šířili či šíří dobré jméno města doma i ve světě a vynikli v oblasti kultury, sportu, práce s mládeží, sociální a zdravotní oblasti i v jiných oblastech,“ uvedl k organizaci slavností akce mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.
Jednou z oceněných byla letos za mimořádný přínos v oblasti zdravotnictví také dlouholetá členka managementu Nemocnice TGM Hodonín, zástupkyně ředitele, náměstkyně pro zdravotní péči a také primářka Pracoviště hematologie a transfuzní služby NTGM MUDr. Věra Dostálová. Té se během bezmála třiceti let práce pro pacienty z Hodonínska podařilo vybudovat špičkovou hematologickou ambulanci zaměřenou na diagnostiku poruch krevního srážení, poruch krvetvorby a hematoonkologických onemocnění. Široká klientela spokojených pacientů je nejlepší vizitkou práce celého jejího týmu.
„Ráda bych Městu Hodonín za ocenění mé celoživotní práce poděkovala, moc si toho vážím. Medicína je však založena na týmové práci, proto poděkování patří i všem mým minulým i současným spolupracovníkům na všech úrovních. Tedy lékařům, sestrám, ošetřovatelkám, ale i technickým a administrativním pracovníkům. V prve řadě však děkuji mé rodině, která mě v mé práci vždy podporovala a podporuje - manželovi, synovi, rodičům, protože práce lékaře v nemocnici je náročná na čas stráveny mimo domov. Služby k této práci patří, ale jen díky obrovské toleranci rodiny jsem je mohla sloužit," komentovala Dostálová. A také prozradila, co je jejímu srdci blízké, když má zrovna v náročné práci chvilku času na své záliby. „Mezi ty největší patří především knihy, film, divadlo a také vycházky do přírody,“ vyjmenovala oceněná lékařka.
Prestižní ocenění kromě primářky NTGM Dostálové obdržel in memoriam také někdejší zakladatel a dlouholetý ředitel hodonínského Psychocentra Domeček Hodonín a také zastupitel města Hodonína PhDr. Jan Králík. Společnost, kterou založil v roce 2004, poskytuje odborné psychologické služby ambulantní a pobytové osobám v rodinné, manželské a osobní krizi, osobám s psychickými problémy, osobám bez přístřeší a osobám dlouhodobě duševně nemocným. Jan Králík pracoval také jako předseda sociální komise Rady města či člen správní rady sociálního fondu.

Třetím oceněným pak byli letos folkloristé ze Slováckého krúžku Hodonín, který se podílí na udržování a šíření lidových tradic v regionu.
Slavnostní předávání výročních cen se vždy koná při příležitosti narození slavného hodonínského rodáka, prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, a to v nejbližším vhodném datu kolem 7. března daného roku., kdy se TGM narodil. (Rh)

DISKUZE

comments powered by Disqus
NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY