Skauti v Kyjově slaví 100 let

Main_web-skauti
Vystavené kroniky skautských oddílů. | FOTO: bum

Kyjov - Šest prosklených vitrín s vystavenými kronikami, fotografiemi a dalšími předměty ve foyer divadelního sálu v Domě kultury v Kyjově dokladuje stoletou historii zdejších skautů. Skautská organizace v Kyjově byla založena jako jedna z prvních na Moravě na podzim roku 1919. Akce na oslavu tohoto výročí budou probíhat až do konce letošního roku.

Vernisáž výstavy se uskutečnila v pátek 26. dubna, v sobotu skauti uspořádali Svatojiřský košt vín a v neděli se konala Skautská mše se žehnáním nového střediskového praporu. Významnou událostí bude premiéra dokumentu o historii střediska, která je naplánována na 23. listopad tohoto roku. Skautské středisko Kyjov sdružuje skautské oddíly na Kyjovsku v okrese Hodonín. Aktuálně působí v deseti obcích a městech v okolí Kyjova. Sdružuje 210 členů nejrůznějšího věku.
Skauting vznikl v roce 1907 v Anglii a postupně se rozšířil do dalších zemí. Posláním tohoto celosvětového hnutí je výchova a sebevýchova dětí a mladých lidí. V době svého založení měla skautská organizace v Kyjově 64 členů, z toho necelou polovinu dívek a žen. Kyjovští skauti byli velmi aktivní, pořádali každoročně putovní i stálé tábory a turistické výlety po celé republice.
Během své historie byl skaut u nás třikrát zakázán. Poprvé za okupace v době druhé světové války, potom v roce 1948, když se dostali komunisté k moci. Po dvaceti letech v roce 1968 byla činnost skautu nakrátko obnovena, v roce 1969 byl opět zakázán. Některé skupiny se však scházely tajně po celých dvacet let, než mohla být organizace skautu ve svobodné společnosti opět obnovena.

DISKUZE

comments powered by Disqus