Studenti prezentovali svou práci v PAMÁTNÍKU Svatobořice

Main_studenti-1
FOTO: Soukromý archiv

Ve čtvrtek 16. května byla ve Svatobořicích- Mistříně, vernisáží výstavy v Památníku a muzeu Internačního tábora ve Svatobořicích, zahájena putovní panelová výstava o zdejší historii od roku 1914 do roku 1950, když zařízeními různých subjektů, které působily v uvedeném časovém úseku na tomto místě, prošlo až 200 tisíc osob. Výstavu „ Baráky u Svatobořic“ představili studenti Ústavu archeologie a muzeologie Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně. Vernisáž zahájil prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD., který projekt katedry představil a zároveň veřejnosti načrtl jeho další perspektivy. Od září 2019 bude uvedená výstava jako putovní pokračovat nejen po různých místech Jihomoravského kraje. Určena je především školám všech stupňů, ale i jiným subjektům. Poté studenti fakulty představili své práce v podobě deseti výstavních panelů, které obsahově zpracovali a graficky s pomocí zejména fotografií sestavili. Expozice je umístěna v památníku v prostorách vstupního vagonu. Naplněný projekční sál byl zcela obsazen místními i přespolními zájemci o toto nejen válečné téma, které je i pro badatele obsahově perspektivním tématem. Po zahájení výstavy se návštěvníci jen pomalu rozcházeli do svých domovů. Diskuze na různá témata spjatými s památníkem bývalého lágru převažovala. Odborný poradce výstavy JUDr. Jan Kux poté v následné debatě odpověděl řadu zvídavých dotazů a objasnil i další společensko-politické, ale i vojenské souvislosti, které od roku 1914 vedly vlády různých politických systémů k jejich opakovanému využívání. Táborové objekty zbudované již rakousko-uherskou vládou v roce 1914, sloužily 36 let většinou neblahému či válečným účelům až do roku 1950. Ještě dnes je zcela v terénu v ploše 6 hektarů patrna rozloha lágru v renovovaných halách. Jeden objekt je ještě ve válečné podobě a dokonce je zde i chátrající a dožívající stavba postavená v počátku jeho první zástavby, tedy více než stoletá.“ Možná se dá říci, že vstupem studentů z uvedené fakulty do daného tématu, začíná další stránka badatelské práce na historii tohoto neblaze proslulého místa u Svatobořic“, řekl v závěru diskuze JUDr. J. Kux prof. Tišliarovi a za spolupráci mu poděkoval. Výstava Baráky u Svatobořic, pohled do jejich dějin v letech 1914-1950, bude přístupná v prostorách Památníku do konce srpna 2019 v otvíracích hodinách uvedených na www stránkách Památníku. Svůj podíl na organizační práci kolem výstavy má i zdejší obecní úřad spolu s domem kultury.
Text a foto J. Bořický

DISKUZE

comments powered by Disqus


19:20 | 28. Leden 2020
Zprávy

Kyjovskou chirurgii zaměstnala ledovka

List_nemkyjov

Hektický víkend za sebou má personál chirurgického oddělení Nemocnice Kyjov. Předcházel mu typický scénář: večer trochu zapršelo a do rána namrzlo. Během 48 hodin chir...

19:19 | 28. Leden 2020
Zprávy

Rady do zahrady - Odběr roubů

List_main_rady_do_zahrady

Rouby řežeme v době vegetačního klidu. Bereme je ze silných jednoletých výhonů plodných a zdravých stromů nejlépe z jižní strany horní části koruny, kde jsou dobře v...