Orlové ze Slovácka „přilétli“ na Navalis

Main_navalis
FOTO: Tonda Vrba

Praha-Skupina Orlů z župy Velehradské se v polovině května
zúčastnila v Praze 11. Svatojánských slavnosti Navalis. Zástupci
Orla Staré Město, Domanín, Polešovic, Ostrožské Nové Vsi a župy
Velehradské i s historickými Orelskými prapory stáli v chrámu sv.
Víta čestnou stráž při slavnostní mši svaté k oslavě patrona českého
sv. Jana Nepomuckého, na kterou navazoval slavnostní průvod
Nerudovou ulicí až na Karlův most. V jeho čele jelo na koních šest
krojovaných jezdců z kunovského bandérie. U sochy sv. Jana
Nepomuckého byla provedena za účasti kardinála Dominika Duky
krátká vzpomínka a modlitba.
„Večer jsme se zúčastnili dlouhodobé jízdy benátskými loděmi po
Vltavě, kde byly pro nás a diváky připraveny krásné světelné efekty
na vodě. Ještě je velká škoda, že pro deštivé počasí se letos nemohl
nad Prahou uskutečnit velký ohňostroj, který nahradilo laserové
show. Byla to nádherná akce, které se zúčastnilo mnoho lidí. Stát
čestnou stráž v našem největším chrámu sv. Víta je neobvyklý
zážitek a všichni jsme se přitom duchovně povznesli. S našimi
orelskými prapory se zúčastňujeme národních poutí ve Staré
Boleslavy, na Svaté Hoře u Příbrami nebo na Orelské pouti na
Svatém Hostýně,“ informoval NS pravidelný účastník těchto
slavností Antonín Zelina z Domanína, čestný starosta Orla, župy
Velehradské. (text, foto: av)

DISKUZE

comments powered by Disqus
NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY