Horňácké slavnosti: tisíce návštěvníků a nostalgická atmosféra dob dávno minulých

Main_hornacke-archivobce
FOTO: archiv pořadatelů

„Darmo sa ty trápíš, můj milý synečku, nenosím já tebja, nenosím v srdéčku. Přece tvoja nebudu,
ani za ťa nepůjdu….“ Když loni v červenci v areálu pod Strážnou hůrkou nad horňáckou Velkou nad
Veličkou zazněla slova této teskné lidovky v pořadu nazvaném Starali sa mamka má, nejednomu
návštěvníkovi Horňáckých slavností přejel z překrásných hlasů mladých zpěvulenek mráz po
zádech. Je tomu tak už od roku 1957. Stovky účinkujících, desítky uměleckých vystoupení
špičkových lidových souborů, cimbálové muziky, skupiny i sólisté z celého Horňácka. Čtyřdenní
maraton plný folkloru, oslavy nádherných horňáckých krojů, prastarých tradic, tance, písničky,
lidových řemesel, tradičního jarmarku, výstav a také regionální gastronomie. A také tisíců
nadšených návštěvníků z celé republiky, které letos pozve horňácká obec Velká nad Veličkou do
srdce Horňácka už po dvaašedesáté. Přehlídka autentického folkloru Horňácka „přifoukne“ letos o
masy jeho milovníků malé městečko v podhůří Bílých Karpat od 18. do 21. července. „Navštívíte-li
Horňácké slavnosti, jistě nebudete litovat a na přívětivou atmosféru folklórem prodchnutého města
jen tak nezapomenete,“ zve členka organizačního týmu jednoho z nejatraktivnějších folklorních
festivalů jižní Moravy Soňa Pachlová.

Jak byste popsala Horňácké slavnosti ve srovnání se Strážnicí, která proběhla minulý víkend nebo
se Slováckým rokem v Kyjově? V čem jsou podle Vás tak specifické?
Horňácké slavnosti jsou na rozdíl od Strážnických slavností nebo Slováckého roku v Kyjově specifické
svým úzce regionálním zaměřením na oblast pouhých devíti obcí tvořících region Horňácka. Folklor se
zde udržuje v tradičním pojetí, tak, jak jej znali i naši předci před desítkami let. I to je důvod, proč se
každoročně v červenci do Velké nad Veličkou sjíždějí tisíce návštěvníků, kteří si během desítek
uměleckých vystoupení připomínají atmosféru dob dávno minulých a zároveň si pochutnávají na
regionálních pochutinách či zkoušejí vlastní zručnost během tradičního Horňáckého jarmarku. Kromě
přehlídky autentického folklóru celého Horňácka je, samozřejmě, láká i jarmark tradičních řemesel.

V rámci jednotlivých cyklů se střídají vystoupení lidových souborů, cimbálových muzik či skupin a
sólistů z celého Horňácka. Ale chystají se i výstavy…
Ano, během čtyř letních dnů je bohatý folklórní program doplňován i svébytnými výstavami, z kterých
mohou návštěvníci přejít do přírodního amfiteátru na Strážné hůrce na hlavní program. Závěr
festivalu je pak tradičně spojený se slavnostní nedělní Mší svatou.

Kolik účinkujících bude letos vystupovat a na koho se návštěvníci mohou těšit?
Horňácké tradice, život, radosti i starosti Vám představí více jak 500 účinkujících, včetně těch
nejmenších - a to i s majstrem Martinem Hrbáčem, který je jednou z ikon místního folkloru. Ten letos
oslavil své osmdesátiny a je mu proto věnován i hlavní sobotní pořad „Pěkné zkázáníčko Martina
Hrbáče“

Jak je vůbec koncipovaný program Horňáckých slavností? Najde si v něm něco pro radost i člověk,
který sem nezavítá vyloženě kvůli folkloru?
Celý program Horňáckých slavností má tradiční charakter. Ve čtvrtek slavnosti zahajujeme vernisáží
výstav věnovanými horňácké kultuře a umělcům z Horňácka. V pátek pokračujeme večerním
programem na Strážné hůrce a v sobotu ráno otevíráme Horňácký jarmak. V průběhu dne, v centru
obce, můžete navštívit další programy. Například u kostela nebo Válcový mlýn Antonína Nováka,
v jehož prostorách je výstava ilustrací a probíhá tu soutěž O najvětšího znalca horňáckých sedláckých.
Po tomto programu krátkou procházkou přejdete na Strážnou hůrku na hlavní večerní program.
Sobotní noc je zakončena velmi populární Nocí s hudci. Každý si tu najde to své. A co jste si nestihli
koupit na jarmarku v sobotu, můžete napravit v neděli při cestě na Mši svatou do kostela.
Tradice je tradice, takže celé Horňácké slavnosti končí v neděli programem na kuželovském
větrném mlýně. Chystáte přesto letos i nějaké novinky?
Jedinou novinkou slavností je, že v případě hezkého počasí budeme vstupenky na večerní sobotní
program prodávat již v průběhu jarmarku. Tím chceme předejít frontám před zahájením programu.
Jak prožívá takovou akci jedna z organizátorek? Co vše máte na starosti a jak dlouho dopředu se
každý ročník chystá?
Velmi hekticky, zvláště ve finále. Program Horňáckých slavností má na starosti Programová rada, v níž
se schází asi 30 členů z řad folkloristů a program připravují již od konce minulého ročníku slavností. Já
mám na starost tradiční jarmark, přípravu prostor pro výstavy a jejich instalaci a spoustu dalších
menších organizačních úkolů.
Máte vůbec čas v klidu se na nějaký pořad podívat? Co byste si vybrala nebo doporučila divákům,
kdybyste měla čas posadit se do hlediště? 
Letos se velmi těším na páteční program věnovaný připomínce Leoše Janáčka a Martina Zemana.
Jestli však budu mít čas se na něj podívat, nedokážu v tuto chvíli vůbec odhadnout. Záleží na průběhu
a počasí Horňáckých slavností. Ráda bych také zhlédla sobotní dětský program, kde vystupují moje
děti.
Jste také jednou ze dvou organizátorek tradičního Horňáckého jarmarku. Jak je náročné takový
lidový jarmark se stovkami stánků připravit? Spíte vůbec poslední dny před vypuknutím?
Příprava jarmarku je opravdu velmi náročná. Jarmarku se věnuji od března až do Horňáckých
slavností. Téměř každý prodejce má své specifické požadavky, kterým ne vždy lze zcela vyhovět. Je
proto nutné hledat mnoho kompromisů. Na rozdíl od minulých let jsme pro letošní rok připravili
elektronickou přihlášku a platbu. Okruh prodejců máme v tuto chvíli již definitivně uzavřen.
Takže by se na jarmark neměl dostat žádný nepřihlášený prodejce?
Přesně tak. Teď se věnujeme pouze přípravě jednotlivých prodejních míst a splnění podmínek
prodejců. A k otázce, zda vůbec v závěru příprav spávám? Téměř vůbec, ale to asi nikdo
z organizátorů. Někteří z nás se už v průběhu příprav Horňáckých slavností věnujeme také Ozvěnám
Horňácka, které připravujeme na 23. a 24. srpna 2019, takže zasloužený odpočinek přijde až
s koncem prázdnin.

Na co se lidé letos mohou v rámci jarmarku těšit? A platí se na něj nějaké vstupné?
Vstup na jarmark je již několik let zdarma. Návštěvníci se mohou těšit na více než 200 stánků.
Zastoupena budou tradiční řemesla, jako jsou hrnčíři, řezbáři, drotáry, košíkáři, šperkaři, výrobci krojů
nebo textilu s folklórní tématikou. Dále výrobci lokálních potravin, jakými jsou oblíbené báleše,
patenty, sýry, perníky, med nebo pečivo a mnoho dalších prodejců nejen z Horňácka. Zároveň
s jarmarkem probíhá výstava drobného zvířectva.
Budou se moci lidé pokochat krásou horňáckých krojů také v krojovém průvodu?
Krojový průvod není pravidelnou součástí Horňáckých slavností, nemá pevně daná pravidla a obvykle
se koná v roce významného výročí Horňáckých slavností. I tak se ale návštěvníci mohou těšit na
skvělou atmosféru a pořady, které je vezmou za srdíčko. Srdečně vás tedy zveme a návštěvníkům i
nám organizátorům přeji krásné počasí a spoustu nezapomenutelných zážitků. (Rh)

DISKUZE

comments powered by Disqus


08:47 | 06. Srpen 2020
život v regionu

Baťák pozpátku

List_verlari-dodonin-logo

Návštěvníci Baťova kanálu si v neděli 26. 7. a pondělí 27. 7. užili exkurzi do historie veslování. Proběhl zde první ročník akce Baťák pozpátku. Cílem jízdy bylo pro...

08:19 | 06. Srpen 2020
Zprávy

Nulté kolo dětského kvízu

List_kviz-nasedlovice

V Násedlovicích v historických prostorách panské sýpky proběhlo nulté kolo dětského kvízu. Jednalo se o zkušební kolo. Chtěli jsme zjistit, jestli děti o tuto formu s...