*Loučtí hasiči si připomenuli 130 let činnosti s novým prvním praporem.*

Main_hasici
foto FG. SDH Louka před zahájením mše svaté v kostele Panny Marie Růžencové | FOTO: Soukromý archiv

*Loučtí hasiči si připomenuli 130 let činnosti s novým prvním praporem.*
*Louka*-Téměř celá horňácká vesnice se v červencovou sobotu ponořila do
oslav 130. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Louce. Nebylo to jen
výročí, které hasiči slavili, ale za 130 let své činnosti v obci Louka byl
sboru pořízen a v tento slavnostní den posvěcen první prapor sboru, který
byl částečně zakoupen z financí obce Louka a částečně za sponzorské
finanční příspěvky. Součástí dne byla také slavnostní schůze, kde byli
všichni členové sboru, okolní sbory a také členové ,,ve výslužbě,,
vyznamenáni a oceněni. Odpolední program začal za doprovodu dechové hudby
Blatnička průvodem všech sboru v čele s prapory a končil zvučným průjezdem
hasičské techniky. Pro diváky byly připraveny ukázky profesionální hasičské
techniky, jako je slanění, vystřihování osoby z osobního automobilu a
praktická ukázka hašení oleje. Během celého odpoledne hrála k poslechu a k
tanci dechová hudba a pro návštěvníky bylo připraveno občerstvení. K
zakoupení byla taktéž vydaná publikace s názvem Historie hasičů v Louce.
"Kolegové děkují všem za podporu akce a za přízeň, kterou nám zachováváte,"
sdělila Novému Slovácku, členka sboru Eva Dřímalová."Hasiči jsou jednou z
nejaktivnějších složek v naší obci. Máme v něm nejen jistotu v případě
požárů nebo živelných pohrom, ale také podporu při pořádání kulturně
společenského života v Louce. Za všechno co pro nás udělali, jim děkuji.
Doufám, že v této činnosti vytrvají a do dalších let jim přeji jen to
nejlepší,"doplnil s chválou loucký starosta, Radim Buzík.

(av)

DISKUZE

comments powered by Disqus


20:50 | 09. Říjen 2019
Zprávy

Krátký příběh se šťastným koncem

List_smajlik-podekovani

Nestává se to každý den a nestává se to každému. Syn ztratil telefon, když zapomněl mobil na kapotě auta a měl ohromné štěstí, že ho našla skupinka malých dětí, jdoucí...