Napsali jste nám - *Slovo starosty k nedávnému hodovému veselí.*

Main_koutny
FOTO: Tonda Vrba

*Slovo starosty k nedávnému hodovému veselí.*
Letošní hody byly opět vydařené, počasí vyšlo, a ani nebylo našich
klasických 30 + ve stínu. Na Čejči se rok dělí na Do hodů a Po hodech, tak
že pohledu starosty jsou hody hlavně starosti. Do hodů je potřeba nachystat
celou dědinu, všechno uklidit, posekat trávu, probíhající investiční akce
sladit, tak aby nebyla dědina rozkopaná atd. Po hodech potom všecko uklidit.
Co mě letos mě potěšilo, bylo množství krojovaných, hlavně mladých. Je
vidět, že nošení kroje neupadá a že folklórní tradice na Čejči žije. Ono
vzít si na sebe kroj není jen o tom se někde ukázat v průvodu, ale
ukazujeme tím u úctu k našim předkům a tradicím, které vytvořili a které
chceme udržovat živé pro další generace, které chceme udržovat živé pro
další generace.

DISKUZE

comments powered by Disqus
NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY