Lidové výrobě z Malé Vrbky se dostalo velké uznání

Main_tkadlena
FOTO: Tonda Vrba

Praha-Díky šikovným tkalcům, manželé Zbyněk a Hana Buchtelovi, Miroslav Urban se synem Miroslavem, z horňácké Malé Vrbky se dostalo velké cti jejich umění, kdy technologie tkaní činovati na Horňácku byla zařazena na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky v rámci implementace Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví.S gratulací k ocenění se přidává i redakce Nové Slovácko. (av)

Technologie tkaní činovati na HorňáckuV současnosti se v etnografickém regionu Horňácko věnují výrobě vzorovaných tkanin dva výrobci. Tkaní je tradiční lidové řemeslo, které bylo ve venkovském prostředí nejvíce rozšířeno zejména v 19. století. Tkaní tzv. činovati pak nabývalo významu v průběhu první třetiny 20. století a sloužilo především k zhotovování dekorativních povlaků na polštáře, ženského spodního oděvu, pásků k sukním, mužských zástěr a oděvních plachet. Od 50. let produkci ovlivňovalo Ústředí lidové umělecké výroby s návrhy výtvarných designérů, ale zároveň se stále udržovala soukromá výroba pro lokální trh. Produkce se soustřeďovala na bytové textilie, polštáře a ubrusy, v minimální míře na lidový oděv.
V současnosti se tkaní činovati na Horňácku věnují dva výrobci, jejichž výraznou složkou práce je opět výroba krojových součástek. K tvorbě vzorů se dodnes používají tradiční techniky – vzorky docílené změnou barvy útku, vzorky vzniklé změnou základní vazby (tzv. na nohy), vzorky založené na kombinaci použití listů a přebírání (tzv. deskové nebo na desku), vzorky zhotovené přebíráním (tzv. hrázové).
(zdroj: NÚLK Strážnice)

DISKUZE

comments powered by Disqus


11:15 | 15. Listopad 2019
Zprávy

Malování ve velkém

List_pirko

Během listopadu se ve Veselí uskuteční hned několik akcí tematicky spojených s výročí 30 let od sametové revoluce. Těšit se můžete na fotografické výstavy, divadla i k...

15:38 | 01. Listopad 2019
Zprávy

O krála slováckéj klobásky

List_bez_n_zvu_-_1

Stanovy a soutěžní řád koštu “O krála slováckéj klobásky“® s mezinárodní účastí 9. listopadu 2019 v Ratíškovicích Smyslem soutěže je podpořit a uchovat tradiční ...