Uzavírka silnice I/50 Slavkov u Brna – Křižanovice

Main_cestauzavrena
FOTO: ilustrační foto

Upozorňujeme řidiče na uzavírku páteřního silničního tahu na Slovensko – silnice I/50 (Evropská mezinárodní silnice E50), která bude zahájena v sobotu 28. září 2019.
Z důvodu realizace opravy silnice I. třídy, stavba: „I/50 Slavkov u Brna – Křižanovice – oprava krytu vozovky“ dojde v termínu od 28. 9. 2019 (sobota) do 1. 12. 2019 (neděle) k významným dopravním omezením v úseku od mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/54 ve Slavkově u Brna až po křižovatku se silnicí III/4199 v obci Křižanovice.
Na silnici I/50 se budou vždy současně opravovat dva úseky v délce necelého jednoho kilometru, kde bude provoz řízen kyvadlově pomocí dočasné světelné signalizace. Přes tyto úseky však budou moci projíždět pouze vozidla těžší než 3,5 tuny. Osobní doprava bude odkloněna na objízdnou trasu, kdy pro všechna vozidla do 3,5 tuny je nařízena objížďka! Tato je trasována ze silnice I/50 na silnici I/54 přes město Slavkov u Brna na křižovatku silnice I/54 a silnice III/4196, dále po silnici III/4196 a silnici III/4199 přes obec Heršpice do obce Křižanovice zpět na silnici I/50. Na objízdné trase budou provedena potřebná doplňující dopravně-inženýrská opatření. Trasa objížďky pro vozidla nad 3,5 tuny zůstává na silnici I/50 v provizorním jízdním pruhu minimální šířky 3,00 m, kdy provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením. V případě tvoření dopravních komplikací budou vozidla v zájmu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zastavována odpovědnými zaměstnanci určenými žadatelem o uzavírku.
Občanům Hodějic bude umožněn příjezd do obce přes Slavkovský průtah po silnici III/0501 ul. Bučovická a dále po silnici I/50. V termínu od 30. září do 31. října (I. etapa stavby) dojde k přeložení autobusové zastávky Hodějice, rozc. 1.0 ve směru Slavkov u Brna. Zastávka bude umístěna v prostoru za křižovatkou směrem do Slavkova. Ostatní přilehlé autobusové zastávky budou obsluhovány beze změn.

Krajský úřad Jihomoravského kraje

DISKUZE

comments powered by Disqus
NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY