Uzavírka silnice I/50 Slavkov u Brna – Křižanovice

Main_cestauzavrena
FOTO: ilustrační foto

Upozorňujeme řidiče na uzavírku páteřního silničního tahu na Slovensko – silnice I/50 (Evropská mezinárodní silnice E50), která bude zahájena v sobotu 28. září 2019.
Z důvodu realizace opravy silnice I. třídy, stavba: „I/50 Slavkov u Brna – Křižanovice – oprava krytu vozovky“ dojde v termínu od 28. 9. 2019 (sobota) do 1. 12. 2019 (neděle) k významným dopravním omezením v úseku od mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/54 ve Slavkově u Brna až po křižovatku se silnicí III/4199 v obci Křižanovice.
Na silnici I/50 se budou vždy současně opravovat dva úseky v délce necelého jednoho kilometru, kde bude provoz řízen kyvadlově pomocí dočasné světelné signalizace. Přes tyto úseky však budou moci projíždět pouze vozidla těžší než 3,5 tuny. Osobní doprava bude odkloněna na objízdnou trasu, kdy pro všechna vozidla do 3,5 tuny je nařízena objížďka! Tato je trasována ze silnice I/50 na silnici I/54 přes město Slavkov u Brna na křižovatku silnice I/54 a silnice III/4196, dále po silnici III/4196 a silnici III/4199 přes obec Heršpice do obce Křižanovice zpět na silnici I/50. Na objízdné trase budou provedena potřebná doplňující dopravně-inženýrská opatření. Trasa objížďky pro vozidla nad 3,5 tuny zůstává na silnici I/50 v provizorním jízdním pruhu minimální šířky 3,00 m, kdy provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením. V případě tvoření dopravních komplikací budou vozidla v zájmu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zastavována odpovědnými zaměstnanci určenými žadatelem o uzavírku.
Občanům Hodějic bude umožněn příjezd do obce přes Slavkovský průtah po silnici III/0501 ul. Bučovická a dále po silnici I/50. V termínu od 30. září do 31. října (I. etapa stavby) dojde k přeložení autobusové zastávky Hodějice, rozc. 1.0 ve směru Slavkov u Brna. Zastávka bude umístěna v prostoru za křižovatkou směrem do Slavkova. Ostatní přilehlé autobusové zastávky budou obsluhovány beze změn.

Krajský úřad Jihomoravského kraje

DISKUZE

comments powered by Disqus


19:20 | 28. Leden 2020
Zprávy

Kyjovskou chirurgii zaměstnala ledovka

List_nemkyjov

Hektický víkend za sebou má personál chirurgického oddělení Nemocnice Kyjov. Předcházel mu typický scénář: večer trochu zapršelo a do rána namrzlo. Během 48 hodin chir...

19:19 | 28. Leden 2020
Zprávy

Rady do zahrady - Odběr roubů

List_main_rady_do_zahrady

Rouby řežeme v době vegetačního klidu. Bereme je ze silných jednoletých výhonů plodných a zdravých stromů nejlépe z jižní strany horní části koruny, kde jsou dobře v...