Žijeme v době plastové a obalové. Kyjov získal Oskara

Main_prazirna
Kavárna Pražírna uvedla dokumentární film Kryštofa Zvolánka Mezi odpady. | FOTO: bum

Kyjov - Obal prodává, zní jedna z marketingových pouček, ale neřeší už to, jaké další důsledky dodržování této zásady může mít. Obaly rychle končí v koši, v lepším případě v tříděném odpadu. V době hospodářského růstu se zvyšuje i množství odpadu. Problematikou se zabývá dvacetiminutový dokumentární film Kryštofa Zvolánka Mezi odpady. Na jeho promítání pozvala kavárna Pražírna.
Vláda na konci roku 2014 schválila desetiletý Plán odpadového hospodářství České republiky. Prioritami jsou předejít vzniku odpadu, minimalizovat jeho škodlivé účinky na lidské zdraví a přírodu, docílit maximální recyklace. Olomouckého rodáka Kryštofa Zvolánka, studenta Katedry dokumentárního filmu FAMU v Praze, ekologická témata zajímají a považuje je za důležitá. Ve svém filmu se dotýká otázky, zda změnu ve spotřebním chování můžeme čekat od lidí, nebo ji bude muset vyřešit zákon.
„Problém plastu je, že je příliš levný,“ zazní názor jednoho z protagonistů filmu, zaměstnance technických služeb Zlín. „Všechno je to byznys.“ Plasty z tříděného odpadu se dostávají na třídící linku, kde se vyseparují jednotlivé materiály, poté se slisují, zpracují na granulát a takto jsou připraveny pro další výrobu. „Tímto způsobem se využije, v závislosti na dané třídící lince a poptávce trhu, asi polovina obsahu žlutých kontejnerů. Zbytek putuje jako výmět na skládku,“ upozorňuje tvůrce dokumentu Zvolánek. „Třídění není samospasitelné. Spousta naší snahy jako jednotlivců je zmařena na straně systému, který je podfinancovaný a podléhá nevůli politiků jej měnit na celostátní úrovni. Třídit musíme všichni dál, ale zároveň je důležité tlačit na to, aby s vytříděnými produkty bylo ekologicky a prospěšně zacházeno,“ apeluje.
V krátké besedě po skončení filmu promluvili i pozvaní zástupci kyjovských skláren Vetropack Moravia Glass. Jak uvedli, za rok 2018 v Česku vytřídili spotřebitelé asi 67 procent skla. Číslo se trvale mírně zvyšuje, ale například v severských zemích přesahuje 90 procent. Na výrobu skla je jednoznačně ekonomicky výhodnější používat střepy než primární suroviny, takže sklárny mají motivaci tento odpad vykupovat. Takto vyrobené sklo je plnohodnotné, ve stoprocentní kvalitě.
Kyjov patří mezi města, která mají vysoký podíl vytříděného odpadu. V roce 2018 obhájil druhou příčku v soutěži měst nad 10 000 obyvatel Jihomoravského kraje, lepší byla pouze Břeclav. Hlavním hodnotícím kritériem soutěže „My třídíme nejlépe“ bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Ve Kyjově přibyly v poslední době na deseti místech kontejnery na kovový odpad, do kterých je možno odkládat konzervy, plechovky a další drobný odpad z domácností.
Letos Kyjov znovu získal Odpadového Oskara. Tuto cenu uděluje sdružení Arnika obcím, které dosahují vysoké úrovně recyklace a jimž se v předcházejícím roce podařilo udržet produkci směsného komunálního odpadu pod 150 kg na jednoho obyvatele. V rámci Jihomoravského kraje město Kyjov s podílem 130,9 kg/1 obyvatele zvítězilo. V celostátním měření Kyjov v kategorii měst nad 5 tisíc obyvatel obsadil 5. příčku.
Kyjovjáci se k životnímu prostředí chovají odpovědně. Například v kavárně Pražírna už nepoužívají jednorázová plastová brčka, ale nahradili je kovovými. Zavádějí také kelímky na kávu přes ulici z nových materiálů – bioplastu, bambusového nebo slámového plastu.

DISKUZE

comments powered by Disqus
NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY