O krála slováckéj klobásky

Main_bez_n_zvu_-_1
celý plakát k akci naleznete v galerii pod článkem | FOTO: archiv pořadatelů

Stanovy a soutěžní řád
koštu “O krála slováckéj klobásky“®
s mezinárodní účastí
9. listopadu 2019 v Ratíškovicích
Smyslem soutěže je podpořit a uchovat tradiční moravské receptury klobás.
Stejně tak i propagovat nejlepší z nich v celostátním měřítku.
Košt „O krála slováckéj klobásky“ je registrovaná ochranná známka pořadatele soutěže
a jako taková nesmí být napodobována a kopírována.

Pořadatel: Obec Ratíškovice, Osvětová beseda Ratíškovice ve spolupráci s Agenturou AV
Místo konání: Spolkový dům v Ratíškovicích
Poskytovatelé výrobků (soutěžící): Každý výrobce uzenářských výrobků (klobás)

Minimální množství výrobků pro soutěž:

malovýroba, výroba, domácí výroba - řezníci a uzenáři: 2 kg vzorku

Každý účastník, který poskytne výrobky do této soutěže, má právo na účast v hodnotící porotě. Podrobnější informace jsou uvedeny v tiskopise „Návratka“, který účastník vyplní.

Hodnocení
U všech výrobků se hodnotí vzhled výrobku, čich, chuť a konzistence (struktura). Tvar hodnocených vzorků musí odpovídat těmto parametrům: min. průměr 25 mm, min. délka 80 mm.

A) Hodnocení poroty
Kategorie „trvanlivá“ a „klasická slovácká“ budou hodnoceny odděleně.
Ze soutěže tedy vzejdou 2 vítězové.
Vzorky budou označeny anonymně číslem, degustovány a hodnoceny porotou z řad výrobců a osobností jmenovaných pořadatelem soutěže.
Každý porotce určí 5 nejlepších vzorků v kategorii. Vzorek s největším počtem bodů se stává vítězem.
Pouze při stejné bodové shodě několika vzorků si pořadatel vyhrazuje právo rozhodnutí prostřednictvím komise z předem vybraných osobností.
Začátek degustace poroty je v 10:30 hod.
Degustační lístky musí porotci odevzdat na určené místo nejpozději do 12 hod.

B) Hodnocení veřejností - „O krála slováckéj klobásky“
Veřejností budou degustovány všechny vzorky společně v jedné kategorii.
Začátek ochutnávky veřejnosti je ve 13:00 hod.
Degustační lístky se musí odevzdat na určené místo nejpozději do 17:30 hod.
Z  této soutěže bude určen absolutní vítěz koštu – Král slováckéj klobásky 2019.
Degustátorem a tím i hodnotitelem je každý z návštěvníků akce, který si zakoupí vstupenku s 5 hlasovacími lístky.
Degustátor určí vyhodnotí 5 nejlepších vzorků.
Vzorek s největším počtem bodů se stává vítězem
Pouze při stejné bodové shodě několika vzorků si pořadatel vyhrazuje právo rozhodnutí prostřednictvím komise z předem vybraných osobností.
Za regulérnost a hygienu vzorků zodpovídá Tomáš Lajza, odborný poradce.

Vyhodnocení a ceny
Slavnostní vyhlášení výsledků všech kategorií bude v cca 18:00 hodin.
Vítěz a účastníci na druhém a třetím místě v každé kategorii obdrží keramické dílo a diplom – certifikát o umístění.
Vítěz získá na 1 rok právo používat certifikát vítěze na svém výrobku a právo zviditelňování na různých společenských a folklorních slavnostech s poutačem „Král slováckéj klobásky 2018“, který si může umístit na svůj stánek případně do prodejny.

Propagace účastníků soutěže
Každému účastníkovi soutěže, který poskytl minimálně dva vzorky zdarma, bude umožněno zviditelnění jeho firmy v areálu koštu formou vlastních poutačů dodaných nejpozději do 10:00 hod. v den koštu.

Vstupné
200,- Kč na celé odpoledne.
Soutěžící, který poskytl vzorky zdarma, má volný vstup.
Místo návštěvníkům pořadatel nezajišťuje, ale vyhrazuje si právo rezervovat místo pro své pozvané hosty.
Kontakty: 608 813 592 Antonín Vrba, 723 931 773 Radim Šťastný. Termín ukončení sběru je v pátek 8. listopadu 2019.

DISKUZE

comments powered by Disqus
NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY