Při distančním vzdělávání se učí děti i učitelé

Main_vyuka-web
výuka na školách – Distanční forma vzdělávání v pokojíčku | FOTO: bum

Kyjov - Jak se děti vzdělávají, když kvůli pandemii nemoci Covid-19 nechodí do školy? Pro
vyučující i jejich žáky je to zcela mimořádná situace, která na všechny klade nové nároky. Učitelé
komunikují na dálku s dětmi i rodiči, a zvláště pro starší pedagogy, kteří si až dosud drželi od
moderních komunikačních technologií odstup, to může být náročné. Učitelé tedy rozhodně nemají
prázdniny...
Jak informoval ředitel Základní školy J. A. Komenského v Kyjově Radek Klech, dětem od
první do třetí třídy posílají jejich učitelé učební materiály většinou do poštovních emailových
schránek rodičů. Tímto způsobem probíhá zadání a vyhodnocení úkolů, i zodpovídání případných
dotazů žáků. Na mladší děti cílí také dopolední zábavně-vzdělávací vysílání programu ČT 2
UčíTelka, které vzniká s podporou ministerstva školství.
Starší žáci, od 4. do 9. třídy, využívají dlouhodobě na ZŠ J. A. Komenského školní
administrativní systém Bakaláři. Zde každý žák po přihlášení najde výukové materiály v
jednotlivých předmětech. „Probíhá i živá výuka online, kdy je výklad učitele přenášen v reálném
čase,“ uvedl ředitel školy. „MŠMT vydalo teoretický popis distančního studia s praktickými tipy, ke
kterým vytvořilo speciální webové stránky #NaDalku. Každá škola si pak může vybrat to, co jí
vyhovuje nejlépe. Výborná je podpora jednotlivých nakladatelství, která zpřístupnila materiály pro
online výuku zcela zdarma. Také vznikla spousta dalších iniciativ - webových stránek, ty nabízejí
pomoc především ve formě učebních materiálů, nápadů a rad,“ přibližuje Klech. „V současné době
se soustředím na získání zpětné vazby od učitelů, žáků, rodičů a především na přípravu k většímu
využití živé online výuky přes platformu Teams,“ dodává ředitel školy. Starší žáci také mohou
sledovat odpolední vysílání ČT2, které je pro ně určeno, a doplnit si tak zábavnou formou své
vědomosti z fyziky, zeměpisu a dalších předmětů.
Učitelka z kyjovského středního odborného učiliště, která vyučuje Ekologii, poslala svým
žákům odkazy na videa a články i kontrolní otázky k probíranému tématu elektronickou poštou na
jejich email. Poté se soustředila na zadání z matematiky, kterou rovněž vyučuje. Podle doporučení
ministra školství by se pedagogové měli zaměřit zejména na profilové předměty, jako je český jazyk
a matematika.
Například studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně využívají softwarový výukový systém
Moodle. „Zadám své přístupové heslo a dostanu se na server, kde má každý předmět svou složku.
Tam jsou prezentace přednášek, studijní materiály ve formě HTML stránek i úkoly,“ popisuje
studentka prvního ročníku a dodává, že někteří pedagogové využívají ke komunikaci i svůj e-mail.
Úkol musela vypracovat a odeslat do předmětu Počítačové zpracování dat, šlo o zpracování tabulky
v Excelu.
Jak uvedl ministr školství Robert Plaga, tato mimořádná situace je příležitostí k tomu, aby
se děti naučily zodpovědnosti, samostatnosti i mezigenerační solidaritě a současně, aby si všichni
účastníci učebního procesu osvojili nové výukové technologie, které mohou být s úspěchem
využívány i v budoucnosti.

Marie Budíková

DISKUZE

comments powered by Disqus