Hody v Dolních Bojanovicích nebyly, ale mája je aspoň připomenula

Main_hody-bojanovice
z archívu Obce Dolní Bojanovice | FOTO: archiv pořadatelů

DOLNÍ BOJANOVICE - Kvůli epidemiologické situaci v regionu se zastupitelé v Dolních Bojanovicích, tak jako v některých jiných obcích, rozhodli neuskutečnit Svatováclavské krojové hody. Největší folklorní akci v obci a možná i regionu. Proti vůli některých příznivců zaužívaného hodového veselí rozhodli, že zdraví obyvatel a návštěvníků je přednější.
Přesto se místní chasa rozhodla v pátek 18. září alespoň ručně postavit máju a hody, které připadají na svátek patrona místního kostela sv. Václava, si tak symbolicky připomenout.
„Mája se v Dolních Bojanovicích staví obvykle za pomoci jeřábu a ručně byla stavěna naposledy v roce 2007 a předtím v roce 2000 na akci Setkání stárků. Proto si místní chasa zavolala na pomoc odborníka na slovo vzatého, Martina Pelikána z Bukovan, který má letité zkušenosti se stavěním máje v Bukovanech nebo na Slováckém roku v Kyjově,“ vysvětluje NOVÉMU SLOVÁCKU po letech netradiční srocení mužské populace uprostřed obce kulturní referent obce, Michael Purmenský.
Bukovanskému „dirigentovi“ byla při stavbě po ruce mu parta asi padesátiletých mladých kluků a několik dalších dospělých. Přesto, že to byl zatím nejmladší „mančaft“, se kterým Martin Pelikán začal „máju“ odpoledne o půl páté stavět, povedlo se tento pětatřiceti metrový kus za dvě a půl hodiny postavit a zajistit.
„Jediný kritický moment nastal v momentě, kdy byla mája v poloze asi 45°, protože v tu dobu došla kořalka. Tato chyba však byla ihned napravena a okolo sedmé večerní hodiny k zábavě přispěla ještě cimbálová muzika Galán,“ doplňuje Purmenský.
Pohoštění pro stavitele a pomocníky připravila chasa a u cimbálovky, táboráku vydrželi někteří účastníci až do druhého dne. „Nutno podotknout, že hygienická opatření byla dodržena, dezinfekce byla užívána vně i vnitřně. I když nepříjemné okolnosti nám nedovolily letos hody pořádat, byly takto připomenuty a o to víc se budeme v Dolních Bojanovicích těšit na další rok,“ dodává s úsměvem a pozváním na Podluží, Michael Purmenský.

DISKUZE

comments powered by Disqus


19:20 | 29. Říjen 2020
Zprávy

Houbaři na Slovácku si přišli na své

List_web-hriby

Doslovné žně si v minulém týdnu užívali sběrači hub a zvláště hřibů praváků, smrkových. V okolí Bzence, Vacenovic, Ratíškovic byly obleženy vstupy do lesů desítkami ...