Poosmé si v Hrubé Vrbce připomněli legendární místní primáše

Main_hv-1
Autor foto JH-další foto v galerii pod článkem | FOTO: Soukromý archiv

Hrubá Vrbka-Folklorní akce s názvem Hudecký den se uskutečnil
v této horňácké obci již poosmé a je připomínkou na místní věhlasné
osobnosti zdejších muzik-primášů Jana Ňorka a Jožky Kubíka.
Kromě domácích, účinkujících z Horňácka do těchto míst míří i
muzikanti a zpěváci z jiných oblastí regionů Slovácka.
„S myšlenkou pořádat slavnost k připomínce našich rodáků přišel
před lety Jiří Miškeřík, tehdejší místostarosta obce, známý
folklorista, muzikant a zpěvák. Jsem moc rád, že Hudecký den po
umělecké stránce dodnes organizuje on, obec má pak na starosti
materiální stránku věci. ‚Dochtor Miškérík‘, jak mu na Horňácku
říkáme, také celý pořad již od prvního ročníku uváděl,“ sdělil
NOVÉMU SLOVÁCKU Pavel Gráf, starosta Hrubé Vrbky a zpěvák
místního mužského sboru.
Zdejší organizátoři zvažovali, jestli akci nezrušit kvůli rozšiřujícímu
koronaviru, ale nakonec se rozhodli pro uspořádání. Na náměstíčku
před historickou zvoničkou jim přitom přálo počasí a přišli i tolik
očekávaní diváci.
„"Záleželo na každém návštěvníku, zda a jak přísně se bude izolovat
od ostatních. Z pochopitelných důvodů tak letos Hudecký den
navštívilo méně seniorů, o to více zde však bylo mladší a střední
generace. Návštěvnost nakonec překonala poslední ročníky.
Byla to na delší čas akce poslední, protože další aktivity jsme po
zralé úvaze zrušili. Upustili jsme od pořádání Katerinského zpívání,
také tradiční hody se letos obejdou bez hodové zábavy,“ doplňuje
starosta Gráf, na jedné straně s radostí, ale na druhé s určitým
zklamáním.
Vedle domácích sborů mužů a žen, Hrubovrbecké muziky
s primášem Vítkem Práškem se sólisty Petrem Práškem, Jurkou
Miškeříkem, Evou Práškovou-Tučkovou, místního Dětského
folklorního souboru Krahulíček, horňáckých sólistů Evy
Grombířové, Jandy Karáska, Jaroše Hrbáče-Brodského, Sborečku
žen z Lipova, byli v líbivém programu mimo zdejší region
Cimbálová muzika Jury Petrů z Kyjova s primášem Petrem Petrů,
která také doprovodila šikovné zpěvulenky Bohdanu Menšíkovu a
Janu Neničkovu.
„Velký dík patří všem účinkujícím, že se nezalekli situace a do
Hrubé Vrbky přijeli, a pochopitelně také divákům. Neobešel bych se
ani bez týmu ochotných spolupracovníků z řad občanů a zastupitelů,
bez kterých bychom nemohli v podmínkách malé obce tak velké
akce pořádat. Největší dík však patří beze sporu Jiřímu
Miškeříkovi,“ kvitoval vydařenou událost s povděkem starosta Pavel
Gráf.

„Důstojnost celému programu dal moderátor Jiří Miškeřík, který
nejenže zazpíval archívní písně, ale také provázel pořad
vzpomínkami na rodáky, primáše Kubíka a Ňorka a také krásnými
verši Jana Bělčíka Malanského-sedláka z Malé Vrbky,“ řekla jeden
z mnoha příjemných diváckých pocitů, folkloristka Ludmila
Macková z Hroznové Lhoty.
„Vzhledem k tomu, že jsem od toho nic neočekávala, se mi to líbilo,
a také jsem nebyla na jiných ročnících, takže chybí srovnání s
covidovou dobou. V důsledku toho bylo asi i méně lidí. Co se týká
programu tak byli samozřejmě výborní Lipovjani a na závěr
dojemné vystoupení Evy Grombířové,“ doplnila NOVÉMU
SLOVÁCKU divácký pohled, Leona Uhrová z Uherského Hradiště.

DISKUZE

comments powered by Disqus


19:20 | 29. Říjen 2020
Zprávy

Houbaři na Slovácku si přišli na své

List_web-hriby

Doslovné žně si v minulém týdnu užívali sběrači hub a zvláště hřibů praváků, smrkových. V okolí Bzence, Vacenovic, Ratíškovic byly obleženy vstupy do lesů desítkami ...